Omverden må gripe inn i Burma - FN må handle nå!

Tips en venn  • Utskriftsversjon Aung San Suu Kyi • Av Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomite, Hans Olav Syversen, Stortingsrepresentant og leder for PD Burma og Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp • 23. desember 2008

Det er god grunn til å være bekymret for Aung San Suu Kyi, men desto større grunn til å frykte for Burmas fremtid uten henne.

Er den flammen av håp som Aung San Suu Kyi representerer for Burma nå slukket,  spør Øystein Franck-Nielsen i en kommentarartikkel den 15.12.2008.

Siden 1988 har Aung San Suu Kyi vært samlende frontfigur for en koalisjon av ikke-voldelige demokratiforkjempere, etniske partier og væpnede grupper. Det er en bragd i et ytterst mangfoldig land, og skyldes hennes personlighet, posisjon i Den nasjonale liga for demokrati (NLD) og familiebakgrunn. Aung San Suu Kyis eneste reelle forgjenger som nasjonal leder i Burma er hennes far som sikret landet selvstendighet i 1948.

Aung San Suu Kyi har hatt sterk støtte i den generasjonen som ble politisk bevisst under folkeopprøret i 1988. Mange er aktive i politisk og sosialt arbeid. De utgjør en generasjon aktivister som har vist evner til politisk organisering og folkelig mobilisering.

Men Burmas nye grunnlov fra juni i år vil forhindre lederne for denne generasjonen fra å stille til valg i 2010. Mange soner allerede lange fengselsstraffer idømt for den rollen de spilte under demonstrasjonene i fjor eller i hjelpearbeidet etter syklon Nargis.

Under Aung San Suu Kyi ble ikke-voldelig handling en bærebjelke for motstandskampen.  Dette var et vendepunkt i et land som er åsted for verdens lengste borgerkrig og et av verdens tøffeste militærdiktaturer. Men hun var ikke alene. Også i krigsområdene i Burma tok flere væpnede opprørsledere til orde for en ny vei og inngikk avtaler om våpenhvile i perioden eter 1988.

Avtalene var et skritt i riktig retning, men hindrene til fredsbygging forble store. Våpenhvilene fikk ikke fått bukt med de tallrike overgrepene som skjer rundt om i Burma. Tvert om: Organisasjoner som Amnesty International og Thailand-Burma Border Consortium anser nå overgrepene i Øst-Burma for å være forbrytelser mot menneskeheten.

De har heller ikke skapt grunnlag for en bærekraftig økonomi for lokalbefolkningene. I stedet har de sørget for tilgang til Burmas naturressurser for  internasjonale selskaper, nasjonale og lokale eliter med minimal omtanke for lokalmiljøene.  

Etter tyve år er utålmodigheten voksende og diskusjonen om ikke-vold har tatt seg opp. En mer konfronterende strategi kan bety mer vold.

Det murres i en del våpenhvilehærer, slik den anerkjente organisasjonen International Crisis Group har påpekt. Spenninger er tydelige mellom juntaen og United Wa State Army (UWSA), tungt involvert i narkotikahandel fra Det gyldne triangel. Ifølge britiske Jane’s kan UWSA være i ferd med å bygge egen produksjonsevne for håndvåpen, som den første viktige ikke-statlige væpnede aktøren i regionen.

NLD er splittet i synet på deltakelse i planlagte valg i 2010. Andre deler av opposisjonen går lenger i diskusjoner om konfrontasjon. Pragmatisme var én grunn  da mange krigere la ned våpnene. Fremveksten av en verdensomspennende eksilbevegelse skaper grobunn for debatt om den væpnede motstandskampen bør gjenoppstå.

Uten Aung San Suu Kyi kan Burma havne i en ny ond  sirkel av voldsmakt. Omverden må gripe inn for å forebygge en ny voldssyklus og nye masseovergrep i Burma og tvinge juntaen til forhandlingsbordet. Dialog og forsoning er eneste utvei for en varig løsning på konfliktene i landet. Situasjonen i Burma må på bordet i FNs Sikkerhetsråd og Fredsbyggingskommisjon.

Norge må aktivt fremme dette gjennom alle relevante FN-kanaler. Norske myndigheter kunne også utnevne en Burma-utsending for tettere samarbeid med FNs, EUs  og USAs spesialutsendinger. Kun en fullverdig FN-ledet fredsoperasjon kan holde liv i den skjøre fredsflammen i Burma. 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget