Bilde: Norge innfører nye sanksjoner mot Burma 
Kilde: Vibeke Hermanrud

Norge innfører nye sanksjoner mot Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Sanksjoner • Av Den norske Burmakomité • 23. februar 2009

Norske myndigheter har innført nye sanksjoner mot Burma og følger dermed EUs politikk. Dette innebærer blant annet forbud mot import av burmesisk tømmer og tømmerprodukter, visse mineraler og metaller, edelstener og halvedelstener, samt andre tiltak. Problemet med importforbudet er at burmesisk tømmer likevel finner veien til europeiske markeder fordi det ofte sendes via andre og tredje land for omregistrering, viser en ny rapport.

Norske myndigheter har nylig gjort endring i forskrift om særlige tiltak mot Burma i tråd med EUs fellesholdning til Burma. Det er innført forbud mot import av tømmer, tømmerprodukter, visse mineraler og metaller, edelstener og halvedelstener. I tillegg er det innført eksportrestriksjoner, frystiltak, reiserestriksjoner og forbud mot investeringer i visse foretak.

De nye forskriftene inneholder altfor mange hull, mener Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.
– Sanksjonene er for lette å omgå ved å gå gjennom tredjeland. Om ikke hullene tettes, nås ikke intensjonene med sanksjonsregimet, sier hun til Dagsavisen.

Den norske Burmakomité og miljøorganisasjoner har i flere år krevd importforbud mot teak fordi båtbransjen spesielt, men også importører av hagemøbler, har vist liten interesse for å kutte bruk av teak så lenge det ikke har vært et forbud. Dette har nå endret seg, men import av burmesisk tømmer har likevel ikke stanset viser en ny rapport fra Friends of the Earth som har tatt utgangspunkt i import til Nederland.

Forbud mot tømmer hjelper ikke
Ifølge rapporten Sanctioned but not stopped har direkte import mest sannsynlig blitt stoppet av forbudet, men problemet er at Burma-tømmer ofte går gjennom andre og tredje land, som Thailand, Malaysia, Kina og Vietnam, hvor tømmeret behandles og omregistreres og dermed ikke blir stoppet ved import til EU. Et annet problem er at mange selskaper har importert store volum før forbudet trådde i kraft og dermed ikke rammes av endringen i reglene.

Friends of the Earth oppfordrer EU til å stenge disse smutthullene ved å følge handelsrutene for behandlet tømmer, sørge for at europeiske selskaper ikke bevisst omgår forbudet ved å handle fra andre eller tredje land, og forby all tømmer og alle produkter av burmesisk tømmer uavhengig av importdato. Dessuten bør selskaper som selger varer av eller med burmesisk tømmer bli flinkere til å promotere alternativer, understreker organisasjonen.

Forbud mot investering i visse selskaper
EU og nå Norge har svartelistet en hel rekke enkeltpersoner og innført investeringsforbud i en rekke selskaper. Problemet er bare at de viktigste selskapene er utelatt. Dermed rammes ikke de sektorene som gir juntaen mest inntekter. EU har fått mye kritikk for å ha undratt hele oljesektoren fra dette forbudet. Det franske oljeselskapet Totals samarbeid med det statseide Myanmar Oil and Gas Entreprise (MOGE) er dermed overhodet ikke berørt av sanksjonene, skriver Norwatch.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget