Juntaens forbrytelser i Burma må granskes

Tips en venn  • Utskriftsversjon Pressemelding • 19. juni 2009

I dag fyller Aung San Suu Kyi 64 år. Hun har tilbrakt mer enn 13 år i husarrest siden 1989. Nå sitter hun i fengsel i påvente av dom i en absurd rettssak. Burma har over 2100 politiske fanger.

I Øst-Burma har det burmesiske militæret startet en ny offensiv, som del av en borgerkrig som har vart i 60 år. 4000 sivile har så langt blitt tvunget på flukt.

Den norske Burmakomité krever at FNs sikkerhetsråd nedsetter en undersøkelseskommisjon som et første skritt for å få stilt øverste leder og general Than Shwe for Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

- I Burma er omfattende rettighetsbrudd, systematisk bruk av voldtekt som våpen i undertrykking av etniske grupper og straffeløshet for overgripere dokumentert i flere rapporter. Det er fint at FN er engasjert i Burma, men det holder ikke med snakk. Det er på tide at FN handler, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sa i Stortinget 2. juni i år at han hadde lite tro på resultater gjennom FNs sikkerhetsråd og la mer vekt på Kinas påvirkningskraft overfor juntaen. 

- Vi er enig med Støre at det vil være utfordrende å få Sikkerhetsrådets medlemmer til å enes om Burma, men nettopp Kina vil være avgjørende også her. At det er en vanskelig sak kan ikke være et hinder for å søke en FN-løsning i Burma. Noe annet vil være å undergrave tilliten til FNs evne til å beskytte forfulgte sier Husøy.

Kontakt:
Inger Lise Husøy, daglig leder, mobil 97 97 83 83.

Bakgrunn:
Amnesty International hevdet i rapporten Crimes against humantiy in eastern Burma (juni 2008) at overgrepene i Øst-Burma må vurderes som forbrytelse mot menneskeheten og oppfordret FNs sikkerhetsråd til å handle umiddelbart.
Link: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/011/2008/en/d80827f1-3248-11dd-adb0-a55f274f1a5a/asa160112008eng.pdf

Crimes in Burma, en studie ved Harvard Law School i vår basert på FNs egne dokumenter på Burma de siste 15 årene, konkluderte med at FNs sikkerhetsråd bør nedsette en undersøkelseskommisjon for å granske forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Burma. 
Link: http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/newsid=59.html

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget