Bilde: Fortsatt tvangsarbeid i Totals gassprosjekt 
Kilde: Burma Campaign UK

Fortsatt tvangsarbeid i Totals gassprosjekt

Tips en venn  • Utskriftsversjon Handel • 15. september 2009

Nye rapporter dokumenterer fortsatt tvangsarbeid i Totals gassprosjekt. Pensjonsfondet må presse Total til å endre praksis eller trekke seg ut, mener Den norske Burmakomité.

To nye rapporter fra EarthRights International dokumenterer henholdsvis at:

- det fortsatt pågår systematiske brudd på menneskerettighetene i områdene rundt det franske oljeselskapet Totals gassrørledning gjennom Burma;

- Total bevisst misleder og fremmer direkte usannheter om situasjonen for sivilbefolkningen i områdene rundt gassledningen overfor investorer og offentligheten. Som eksempel på konsekvensene av Totals PR-strategier går ERI konkret inn på Etikkrådets anbefaling i 2005 om ikke å utelukke Total fra fondet.

Total må opp igjen i Etikkrådet
Da Den norske Burmakomité i en kampanje i 2005 krevde at fondet måtte trekke seg ut av Total var Etikkrådets svar og anbefaling at det ikke lenger pågikk systematiske eller grove brudd på menneskerettighetene og at det heller ikke var sannsynlig at det ville skje i fremtiden. Finansdepartementet valgte derfor ikke å trekke seg ut av selskapet.

- Tvangsarbeid, vilkårlige drap, voldtekt, og andre overgrep er fortsatt utbredt i områdene hvor Total opererer. Etikkrådet må gå gjennom Total-saken på nytt, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

- Fondet bør sette klare krav til Total om å gjennomføre tiltak med
tidsfrister, som fører til en slutt på tvangsarbeid og andre overgrep mot
sivilbefolkningen. Hvis selskapet ikke kan vise til resultater må fondet
trekke seg ut, sier Husøy.

Etikkrådet ført bak lyset av Total
Total engasjerte i 2002 den amerikanske organisasjonen CDA Collaborative
Learning Projects (CDA) til å gå gjennom konsekvensene av selskapets drift i
Burma.

ERI viser at CDA hadde en naiv tilnærming til intervjuer med landsbyboere og ikke sørget for intervjuobjektenes sikkerhet. Landsbyboere fikk advarsler av militæret i forkant av intervjuer om ikke å kritisere Total. Selve intervjuene ble utført mens representanter for militæret og Total var til stede, samt at Total sørget for tolker. Dette er ikke gode rammer for å oppnå troverdig informasjon i et samfunn hvor det er vanlig med represalier for den minste mistanke om kritikk av styringsmaktene.

Ifølge ERI har Total i tillegg misbrukt informasjonen til å komme med falske
påstander om at tvangsarbeid ikke lenger pågår i områder rundt rørledningen.
Videre har selskapet hevdet at både CDA og ILO har bekreftet dette, noe som avvises av begge.

- Total-saken viser at Etikkrådet må ha en svært kritisk tilnærming til informasjon fra selskaper som undersøkes. Det eneste riktige av Etikkrådet nå er å gjøre opp for gammel skade og gå gjennom Total-saken på nytt, slår Husøy fast.

10. sep., pressemelding ERI:
NEW REPORTS LINK TOTAL AND CHEVRON TO FORCED LABOR AND KILLINGS IN BURMA, DESPITE FLAWED IMPACT ASSESSMENTS

Rapportene, september 2009:

Total Impact: The Human Rights, Environmental, and Financial Impacts of
Total and Chevron's Gas Project in Military-Ruled Burma (Myanmar).


Getting it Wrong: Flawed "Corporate Social Responsibility" and
Misrepresentations Surrounding Total and Chevron's Yadana Gas Pipeline in
Military-Ruled Burma (Myanmar).


Se: http://www.earthrights.org/

Juntaen sylter ned inntektene i Singapore
Juntaen har tjent nesten fem milliarder dollar på samarbeidet med franske Total. I stedet for å heve burmesere ut av fattigdom har inntektene gjort juntaen motbydelig rike og mer uforsonlige overfor det internasjonale samfunn, mener ERI.

ERI hevder at juntaen har unndratt milliarder fra statsbudsjettet ved å bruke den offisielle valutakursen som er seks burmesiske kyat for en dollar, mens den i realiteten er nærmere 1000 kyat.

10. sep: Burmese generals pocket $5bn from Total oil deal, The Independent

Bakgrunn
Total bygget, i samarbeid med myndighetene i Burma, i perioden 1995-98 en gassrørledning fra Yadana-feltet i Andamansjøen utenfor kysten av Burma til Thailand. Prosjektet var svært omstridt både den gang og i etterkant på grunn av at det burmesiske militæret ble brukt og fortsatt brukes som sikkerhetsstyrker. Det er dokumentert grove brudd på menneskerettighetene i forbindelse med konstruksjonsfasen. Tvangsarbeid var særlig utbredt, men det har blitt påstått at det ikke har vært systematiske overgrep etter at ledningen var ferdig.

ERIs rapport Total Impact dokumenterer at dette ikke stemmer. Rapporten viser at det ikke er snakk om enkelttilfeller, men systematiske brudd på menneskerettighetene. Rapporten Getting it Wrong viser hvordan Total bevisst har misledet opinion og investorer om situasjonen for sivilbefolkningen i områdene rundt rørgaten.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget