Shwe-prosjektet

Tips en venn  • Utskriftsversjon Statens pensjonsfond - utland • 12. mars 2010

Shwe-prosjektet innebærer konstruksjon av en 980 km gassledning på tvers av Burma. Tidligere erfaringer viser at slike prosjekter medfører grove brudd på menneskerettighetene. Likevel investerer Pensjonsfondet i flere av selskapene i prosjektet.

Shwe-feltet utenfor Arakan-staten på vestkysten av Burma har enorme gassreserver og energihungrige naboland som India og Kina har knivet om å kjøpe gassen. Prosjektet vil gi juntaen store inntekter.

Det foregår allerede brudd på menneskerettighetene relatert til prosjektet og all erfaring, som fra Yadana-prosjektet, viser at situasjonen for sivilbefolkningen vil bli langt mer alvorlig når utbyggingen starter for fullt. De involverte selskapene vil bli medskyldige i grove brudd på menneskerettighetene, hevder den burmesiske eksilorganisasjonen Shwe Gas Movement (SGM). SGM er en organisasjon som arbeider for at utvinning av gass i Burma blir lagt på is inntil en demokratisk valgt regjering kan avgjøre hvordan landets naturressurser skal brukes.

Pensjonsfondet har investert i flere av selskapene i Shwe-prosjektet:

  • Daewoo International Corporation
  • Korea Gas Corporation (KOGAS)
  • Gas Authority of India Limited (GAIL)
  • Oil & Natural Gas Corporation
    (eier av ONCG Videsh som inngår i prosjektet)
  • PetroChina

Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp sendte 27. okt. 2009 brev til Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet med følgende krav:

"Vi mener at Pensjonsfondets investeringer i Shwe-prosjektet vil medføre en uakseptabel risiko for å medvirke til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Fondet bør derfor trekke seg ut av selskapene som er involvert i prosjektet og utelukke samtlige fra investeringsuniverset."

Selskaper i Shwe-prosjektet
I 2000 signerte sør-koreanske Daewoo International Corporation kontrakt med det statlige Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) for utforsking av reservene. Daewoo og MOGE har andeler på henholdsvis 51 og 15 prosent. Andeler er solgt til: Oil & Natural Gas Corporation Videsh (ONGC Videsh, 17 prosent); Gas Authority of India Limited (GAIL, 8.5 prosent); Korea Gas Corporation (KOGAS, 8.5 prosent).

23. juni 2008 signerte China National Petroleum Corporation (CNPC) kontrakt med MOGE og konsortiet ledet av Daewoo om kjøp og transport av all naturgass fra blokkene A1 og A3 i Shwe-feltet. Et år senere signerte CNPC avtale med MOGE om konstruksjon av en oljeledning, som skal bygges parallelt med gassledningen, for å transportere olje fra Midtøsten og Afrika. I Kina vil PetroChina være ansvarlig for distribusjon av gassen. CNPC inngår ikke i Pensjonsfondets portefølje, men det gjør PetroChina som er et datterselskap av CNPC.

Risiko for fremtidige brudd på menneskerettighetene
Daewoo-konsortiets avtale med Kina betyr at en 2800 km lang gassledning vil bygges på tvers av Burma fra Shwe-feltet til Nanning i Kina. 980 km av ledningen går over fastlandet i Burma, hvilket er 15 ganger lenger enn Yadana-ledningen på 65 km. Konstruksjonen av ledningene vil ifølge rapporten Corridor of Power fra den burmesiske eksilorganisasjonen Shwe Gas Movement (SGM) starte i høst.

Utbyggingen vil medføre alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen i traseen for den planlagte ledningen fordi det burmesiske militæret, som i Yadana-prosjektet, vil stå for sikkerheten. Ifølge SGM er det allerede utstasjonert 13 200 soldater langs den planlagte traseen og brudd på menneskerettighetene foregår allerede. Erfaringene fra utbyggingen av Yadana-ledningen levner liten tvil om at grove og systematiske brudd på menneskerettighetene vil øke når arbeidet med ledningen fra Shwe-feltet starter for fullt.

Mer om alvorlige problemer relatert til prosjektet.

Etikkrådet om Shwe-prosjektet
Etikkrådet deler denne oppfatningen, jamfør rådets redegjørelse om investeringer i selskaper med virksomhet i Burma datert 11. oktober 2007, som Finansdepartementet ba om etter SPDCs brutale reaksjon mot fredelige demonstranter i september 2007. I rådets omtale av Daewoo og Shwe-prosjektet står det (s. 3, tredje avsnitt):

Dersom selskaper i fondet inngår avtaler om bygging av slike rørledninger vil Etikkrådet kunne tilråde utelukkelse av disse selskapene allerede fra avtaletidspunktet. Fordi slike byggeprosjekter etter alt å dømme vil innebære en uakseptabel risiko for fremtidig medvirkning til brudd på menneskerettigheter anses det ikke nødvendig å vente til bruddene er i ferd med å skje.

I 2007 var det ennå ikke inngått avtaler om utbygging av rørledningen, men rådet gjorde det klart at når dette var på plass var det tilstrekkelig grunnlag for å vurdere uttrekk. Avtaler er for lengst på plass og Den norske Burmakomité har tidligere gjort Etikkrådet oppmerksom på avtaleinngåelse mellom Daewoo-konsortiet og CNPC i et brev 17. november 2008, men er ikke kjent med hva Etikkrådet har gjort med hensyn til fondets investeringer i Daewoo-konsortiet. 

Pensjonsfondet har ikke investert i CNPC, men gassledningen kan ikke sees uavhengig av de andre delene av prosjektet. Ingen utvinning av gass, ingen ledning. Ingen ledning, ingen distribusjon. Fondet har store interesser i selskapene som står for gassutvinning og –distribusjon, deriblant i PetroChina, som nevnt et datterselskap av CNPC. Det vil være kynisk å fraskrive seg medansvar for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med transport av gassen.

Det danske pensjonsfondet Danica Pension besluttet i september 2009, i tråd med SGM sine oppfordringer, å trekke seg ut av Daewoo på grunn av brudd på internasjonale retningslinjer i forbindelse med selskapets aktiviteter i Burma.

SGM mener at selskapene i Shwe-prosjektet må stanse planene, investorer må trekke seg ut av selskaper i prosjektet, og banker må avstå fra å finansiere prosjektet hvis ikke visse forutsetninger er på plass:

  • ivaretakelse av rettigheter til sivilbefolkningen som prosjektet vil ha innvirkning på;
  • implementering av internasjonalt aksepterte investeringsstandarder og mekanismer for åpenhet og etterrettelighet.

Tall fra Statens pensjonsfond – Utland, årsrapport 2008:

Per 31.12.2008

Markedsverdi (NOK)

Andel

Land

Daewoo International Corp

80 614 629

0.65 %

Sør-Korea

GAIL Ltd

105 461 384

0.28 %

India

Korea Gas Corp

44 822 905

0.18 %

Sør-Korea

Oil & Natural Gas Corp ONCG
(eier av ONCG Videsh)

189 481 406

0.09 %

India

PetroChina Co Ltd

826 890 437

0.06 %

Kina

 

 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget