Bilde: Etikkrådet forledet av Total? 
Kilde: EarthRights International

Etikkrådet forledet av Total?

Tips en venn  • Utskriftsversjon Pensjonsfondet • 24. mars 2010

Vi svarer Etikkrådets fungerende leder, som mener pågående menneskerettighetskrenkelser som regimet i Burma gjør seg skyldig i ikke kan settes i direkte sammenheng med Total og Chevrons virksomhet.

Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender
Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

I sitt svar 17. mars hevder fungerende leder av Etikkrådet Ola Mestad at pågående menneskerettighetskrenkelser som regimet i Burma gjør seg skyldig i ikke kan settes i direkte sammenheng med Total og Chevrons virksomhet. Han mener at krenkelsene heller ikke foretas med hensikt på selskapenes interesser, et argument vi finner noe underlig.

Selskapene har inngått en avtale med juntaen, noe som innebærer at militæret står for sikkerheten. Organisasjonen EarthRights (ERI) har dokumentert at disse sikkerhetsstyrkene står bak gjentatte og grove rettighetsbrudd mot sivilbefolkningen rundt Totals gassledning. Dette har ikke bare skjedd i fortid, som Etikkrådet hevdet i sin tilrådning i 2005, men skjer også i dag.

Total må ha gjort en god jobb som har klart overbevise Etikkrådet om at det ikke er noen direkte sammenheng mellom sikkerhetsstyrkene og selskapets virksomhet. Men hvorfor er disse styrkene akkurat i disse områdene? Og hvorfor betaler Total kompensasjon til ofre for menneskerettighetsbrudd hvis selskapet mener det ikke har noe ansvar?

Mestad viser til at ERI ikke oppfordrer investorer til å trekke seg ut av selskaper som er i Burma, men forsøke å påvirke dem til ansvarlig atferd. Mandatet for Etikkrådet er ikke å følge anbefalinger fra ERI. De skal vurdere om investeringen i Total medfører en uakseptabel risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd. Vi mener det. Forholdene har ikke blitt bedre etter at Total ble vurdert i 2005. I stedet kan Total skryte av at Etikkrådet synes selskapet opererer på en akseptabel måte

Mestad avviser at Etikkrådet i tilrådningen kun brukte informasjon fra Total selv og rapporter fra en organisasjon engasjert av Total for å vurdere konsekvensene av selskapets virksomhet. Det stemmer. Men det er bare disse kildene som underbygger Etikkrådets konklusjon i tilrådingen om at selskapets medvirkning til menneskerettighetsbrudd ikke er i strid med fondets etiske retningslinjer. Det er et problem.  

Tidligere innlegg:
17. mars: Pensjonsfondet og Total, svarinnlegg av Ola Mestad, fungerende leder i Etikkrådet

1. mars: Pensjonsfondet: Total Burma-versting, kronikk av Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp

Mer informasjon om Pensjonsfondets investeringer i selskaper i Burma:
Gå til Statens pensjonsfond - utland i Burma.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget