Bilde: Norge bør kreve granskning av overgrep i Burma 
Kilde: Free Burma Rangers/Partners

Norge bør kreve granskning av overgrep i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Granskningskommisjon • 29. september 2010

Den norske Burmakomité og Norsk Misjon i Øst oppfordrer Norge til å støtte kravet om en FN-ledet granskningskommisjon for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Burma.

Debattinnlegg i Dagbladet

7. november blir det avholdt valg i Burma, det første på 20 år. Valget er en farse som helt og fullt kontrolleres av militærjuntaen. Likevel velger noen, deriblant norske myndigheter, å tro at det kan føre til små åpninger som kan virke demokratiserende på sikt. Samtidig signaliserer juntaen ingen som helst intensjon om å løslate de nesten 2200 politiske fangene som sitter i burmesiske fengsler, åpne for ytringsfrihet, stanse brutale angrep mot etniske minoritetsgrupper, eller endre en utbredt kultur for straffefrihet innen militæret.

Juntaens overgrep mot egen befolkning gjennom mange år har opprørt FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Burma, Tomás Ojea Quintana. I mars i år tok han for første gang til orde for at FN nedsetter en egen granskningskommisjon for å undersøke om overgrepene i Burma kan karakteriseres som forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Forslaget støttes nå blant annet av USA, Storbritannia og EU-parlamentet. Den norske Burmakomité og Norsk Misjon i Øst mener Norge bør gjøre det samme.

FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd har de siste 19 årene vedtatt mer enn 30 resolusjoner adressert til Burma der brudd på sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter dokumenteres. I 2009 påpekte FNs generalforsamling overgrep som kan fylle kriteriene for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Generalforsamlingen har gjentatte ganger oppfordret Burma til å tillate uavhengige granskninger av menneskerettighetssituasjonen i landet, noe burmesiske myndigheter konsekvent har motsatt seg.

Nå, i tiden foran valget 7. november, er det viktig at det internasjonale samfunn sender ut klare signaler om at burmesiske ledere kan bli holdt ansvarlig for sine handlinger. I Burmas grunnlov fra 2008 gis militære ledere straffefrihet for sine overgrep. Utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte ved Revisjonskonferansen for Den internasjonale straffedomsstolen i Haag i mai i år at ”straffefrihet ofte er kimen til ny vold, og at det er en felles forpliktelse til å bekjempe straffefrihet for de aller groveste forbrytelser”.

Uten nasjonale juridiske institusjoner som er i stand til å dømme og straffeforfølge overgripere, er Burmas sivilbefolkning avhengig av at det internasjonale samfunn tar ansvar. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å følge USA og Storbritannia og kreve en FN-ledet granskningskommisjon for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Burma.

Se også: Flere støtter Burma-granskning

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget