Bilde: Norge bør støtte granskning av mulige krigsforbrytelser i Burma 
Kilde: Free Burma Rangers.

Norge bør støtte granskning av mulige krigsforbrytelser i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Granskningskommisjon • 20. oktober 2010

Den norske Burmakomité, Norsk Misjon i Øst og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter har sendt brev til utenriksminister Støre med oppfordring om å støtte granskningskommisjon.

Pressemelding 

Den norske Burmakomité
Norsk Misjon i Øst
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Burma Tomás Ojea Quintana tok i mars for første gang til orde for en granskningskommisjon. Dette gjentok han i sin rapport til FNs generalforsamling i høst hvor han understreket at det internasjonale samfunn har et ansvar for å undersøke krigsforbrytelser i Burma.

- I Burma er straffefrihet statspolitikk og det kommende valget vil ikke endre på dette. Derfor bør det opprettes en granskningskommisjon for å avdekke brudd på internasjonal lov og forbryterne bak, for å stille disse til ansvar. Samtidig tror vi en granskning kan ha en preventiv effekt, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

13 land, deriblant Storbritannia, Canada og USA, støtter forslaget fra FNs spesialrapportør om å undersøke om overgrepene i Burma kan karakteriseres som krigsforbrytelser.

- Anbefalingen fra FNs egen spesialrapportør og budskapet fra landene som aktivt støtter forslaget bør få konsekvenser for Norges holdning. Det vil være påfallende om Norge ikke skulle støtte opprettelse av en kommisjon som skal ha som formål å få fram sannheten og stille forbryterne bak overgrepene til ansvar, sier Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret.

- Et regime som bruker voldtekt som våpen, tvangsarbeid, tortur og tvinger barn inn i militærtjeneste, må ikke få lov til å fortsette uimotsagt. En granskingskomisjon vil sende sterke signaler om at straffefrihet ikke skal tolereres og at forbrytelser vil undersøkes. Dette kan være med på å stimulere til en reell trepartsdialog mellom juntaen, NLD og de etniske nasjonaliteter som igjen kan føre til et ekte veikart til demokrati, sier Bjørn A. Wegge, generalsekretær, Norsk Misjon i Øst.

Se også brevet til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Kontakt:

Den norske Burmakomité:
Daglig leder Inger Lise Husøy, mobil: 97 97 83 83.

Norsk Misjon i Øst:
Menneskerettighetsrådgiver Ed Brown, mobil: 97 72 50 15.   

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter:
Pressekontakt, Tone Holme, mobil: 922 47 891.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget