Bilde: Advarer mot en vente-og-se-holdning 
Kilde: Den norske Burmakomité

Advarer mot en vente-og-se-holdning

Tips en venn  • Utskriftsversjon Valget 2010 • 10. november 2010

Flere vestlige land, Norge inkludert, har omtalt valget som en mulighet for Burma og at det i et 5-10-20 års perspektiv kan skape små åpninger for demokratiske krefter. Den norske Burmakomité vil advare sterkt mot en vente-og-se-holdning.

Valget endrer ingenting på den faktiske situasjonen i Burma og sivilbefolkningens lidelser.

Eskalert konfliktnivå mellom væpnede etniske grupper og det burmesiske militæret er noe av det man har fryktet mest etter valget. Kampene de siste dagene på thai-grensen viser at den var velbegrunnet. Det viser også at valget ikke innebærer noen løsning for de etniske gruppenes ønske om mer selvstyre i sine områder.

Tvert om ser vi at regimets press på de etniske gruppene og kontroll over valgprosessen provoserer og kan høyne konfliktnivået. De verste menneskerettighetsbruddene foregår i etniske områder. Flere rapporter de siste årene hevder at overgrepene tilsvarer krigsforbrytelser og forbrytelse mot menneskeheten. Faren for flere kamper øker faren for flere overgrep mot sivilbefolkningen og økt flyktningstrøm til nabolandene.

Den norske Burmakomité oppfordrer Norge til å arbeide for at det internasjonale samfunn i ledelse av FN forsøker å endre på situasjonen i Burma nå, i stedet for å håpe på endring om 20 år.

Det internasjonale samfunn må ta grep på særlig tre områder:

  • FNs generalsekretær må ta initiativ til en tre parts dialog mellom militærregimet, opposisjonen ved Aung San Suu Kyi og de etniske gruppene.
  • FNs generalsekretær må ta initiativ til en granskningskommisjon for krigsforbrytelser i Burma, som FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Burma har tatt til orde for.

    Norge bør umiddelbart erklære sin støtte til en slik kommisjon, noe Den norske Burmakomité, Norsk Misjon i Øst og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter i et brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre har oppfordret til.
  • Den humanitære støtten til Burma må økes, både til organisasjoner som opererer inne i landet og til de som er i grenseområdene og gjør en uvurderlig jobb for flyktninger og internt fordrevne i konfliktområder hvor organisasjoner inne ikke har tilgang. Etter at det ble større rom for humanitært arbeid i Burma etter syklonen Nargis i 2008 har mange donorer mistet interessen for arbeidet fra grensen til tross for at problemene der ikke har blitt mindre. Antall flyktninger og internt fordrevne går ikke ned og valget endrer ikke på dette. Tvert i mot, det kan øke flyktningstrømmen, som vi har vært vitne til de siste dagene.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget