Bilde: Norge bør bidra med humanitær bistand til titusener tvunget på flukt 
Kilde: US Campaign for Burma.

Norge bør bidra med humanitær bistand til titusener tvunget på flukt

Tips en venn  • Utskriftsversjon Flyktninger, bistand • 11. august 2011

Mer enn 30 000 sivile i Shan-staten og mer enn 20 000 i Kachin-staten har blitt tvunget på flukt de siste månedene etter angrep fra det burmesiske militæret i etniske områder.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
11. august 2011 

Internasjonale hjelpeorganisasjoner nektes adgang. Lokale hjelpeorganisasjoner frykter en humanitær krise og ber om akutt bistand. Norge bør følge opp umiddelbart, mener Den norske Burmakomité.

Til tross for at Burma fikk en tilsynelatende sivil regjering tidligere i år, har konfliktnivået økt dramatisk i etniske områder. Regimet har lagt sterkt press på etniske væpnede grupper med det resultat at flere våpenhvileavtaler har blitt brutt. I mars gikk det burmesiske militæret til angrep i Shan-staten og brøt en 22 år gammel våpenhvileavtale med Shan State Army – North. I juni ble en 17 år gammel våpenhvileavtale brutt mellom Kachin Independence Army og regimet.

Behovet for rent vann, mat, ly og medisin er akutt. Så langt har lokale nettverk og kirker forsøkt å ta seg av flyktningene, men for å unngå en humanitær krise må det komme bistand utenfra, sier lokale organisasjoner.

- Vi oppfordrer norske myndigheter til umiddelbart å bidra med bistand til flyktningene. Det må skje via lokale organisasjoner ved grensen, som kan frakte hjelpen inn til områdene hvor flyktningene befinner seg og hvor internasjonale organisasjoner ikke har tilgang, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Flyktningene er traumatiserte etter krigshandlingene. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om drap, tortur, tvangsarbeid, lemlestelser og bruk av voldtekt som våpen mot sivile. 32 kvinner og jenter har blitt voldtatt i Kachin-staten. Av disse er 13 drept. Voldtekt er også utbredt i Shan-staten. Verken barn, gravide eller eldre blir spart. Kvinneorganisasjoner for ulike etniske nasjonaliteter i Burma har det siste tiåret dokumentert systematisk bruk av voldtekt som våpen i regimets undertrykkelse av etniske grupper.

Kontakt:  
Inger Lise Husøy, mobil: 93 93 87 87.  

For mer informasjon:

11. aug: Shan State Fighting Displaces 30,000 People This Year, Irrawaddy/AP.

8. aug: Kachin flyktninger har akutt behov for hjelp, Den norske Burmakomité, www.burma.no.

14. juli: Burma Army gives rapists free rein in northern Shan State offensive, pressemelding Shan Women’s Action Network.

16. juni: Norge bør kreve nasjonal våpenhvile i Burma, pressemelding Den norske Burmakomité.

Bakgrunn:
Press mot etniske grupper i forbindelse med valget 7. november 2010 har ført til flere konflikter. Regimet har forsøkt å presse væpnede etniske grupper til å inngå i en burmesisk grensevaktstyrke etter valget, men de fleste gruppene har sterkt motsatt seg å oppgi sin uavhengighet. Konflikter i etniske områder i Burma har vart i mange år, men de fleste gruppene inngikk på 1990-tallet våpenhvileavtale med regimet. Det førte til fred, men ingen politisk løsning på etniske gruppers krav om mer selvstyre over egne områder. Dette handler om kontroll over naturressurser og konfliktene som vi ser i dag henger sammen med utenlandske investeringer i Burma hvor verken landets regime eller utenlandske selskaper tar hensyn til lokalbefolkningen.

I Kachin-staten startet kampene etter uenighet om tilstedeværelse av tropper i nærheten av vannkraftverk bygget av kinesere. Driften av verkene er lagt ned på grunn av kampene. Burma-regimet og Kina har planer om å bygge ytterligere sju vannkraftverk i Kachin-staten, hvorav den ene vil bli verdens 15. største vannkraftverk. Det har vært sterke protester mot planene da det vil føre til en sterk reduksjon av vanntilgangen til Irrawaddy, Burmas viktigste flod, og dermed gå utover millioner av mennesker.

Shan-staten er også strategisk viktig for Burma for å sikre kinesiske investeringer i vannkraftverk og en parallell transnasjonal rørledning for olje og gass. Sistnevnte er sterk kritisert av menneskerettighetsgrupper fordi man vet at slike store utbyggingsprosjekter vil medføre omfattende brudd på menneskerettighetene for sivile. Statens pensjonsfond – utland har interesser i flere av selskapene involvert i prosjektet. Den norske Burmakomité har derfor oppfordret fondet til å trekke seg ut av selskapene.

I tillegg til konfliktene i Kachin- og Shan-staten brøt det ut kamper allerede dagen etter valget i 2010 i Karen-staten mellom en utbrytergruppe av Democratic Karen Buddhist Army (som har godtatt å inngå i regimets grensevaktstyrke) og det burmesiske militæret. Mer enn 10 000 flyktet over grensen til Thailand.

I august 2009 ble en 20 år gammel våpenhvileavtale brutt mellom militærjuntaen og kokang-gruppen, Myanmar National Democratic Alliance Army, i Shan-staten. Kampene førte til at over 30 000 flyktet over grensen til Kina.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget