Bilde: Dawei: en mulighet for få; en trussel for mange 
Kilde: Yangon Press International.

Dawei: en mulighet for få; en trussel for mange

Tips en venn  • Utskriftsversjon Miljø • 15. september 2011

NY ARTIKKEL I "STEMMER FRA BURMA": Burma planlegger et enormt utbyggingsprosjekt i Dawei sør i Burma. Forretningsfolk gnir seg i hendene, men lokalbefolkningen frykter konsekvensene.

"Stemmer fra Burma" er en serie artikler skrevet for Den norske Burmakomité av journalister i Burma. 

Av May, Yangon Press International

Grønne skoger og fjell rager rundt byen Dawei. Området er rikt på naturressurser som skog, vann, strender, marint liv og mineraler. Innbyggerne i Dawei er stolte av dette.

- Vi har sjeldne naturressurser som ikke lenger finnes andre steder i Burma, men vi er svært bekymret for at denne rikdommen ikke vare særlig mange år, sier en person som jobber ved Dawei College.

I fjor signerte Thailand og Burma kontrakter for bygging av en dypvannshavn og industrisone i Dawei. Byggeperioden er 10 år, som kan utvides opp til 60 år. Siden tidlig i år har Italian Thai Development Company, hovedinvestoren, jobbet med konstruksjon av motorvei og bruer for å kunne frakte materialer til prosjektområdet.

Regional og internasjonal interesse
Ifølge regjeringens MOU (Memorandum of Understanding) og avtalen vil prosjektet til 13 milliarder dollar inkludere store konstruksjoner som dypvannshavn, skipsverft, etablering av industrisone, petrokjemiske industrier, oljeraffineri, stålfabrikk, kraftstasjoner, motorvei mellom Dawei og Bangkok og jernbane, samt legging av oljerørledning langs motorveien og jernbanen.

Mange eksperter mener at lasteskip fra Midtøsten, Afrika og Europa vil slippe å krysse Malakka-stredet for å gå til Kina, Thailand, Vietnam og Laos etter at Dawei prosjektet er fullført. Xinhua nyhetsbyrå viste til en studie utført av burmesiske eksperter hvor det hevdes at lasteskip kan spare rundt 2316 nautiske km og fire dager sammenlignet med å seile om Singapore.

Utenlandske investorer følger nøye med på prosjektet og grupper av forretningsfolk har regelmessing besøkt Dawei siden i fjor for å vurdere forretningspotensialet.

Trusler om landkonfiskering og tvangsflytting
Burmesiske autoriteter har skjermet av prosjektområdet og konfiskert land fra landsbyer innenfor et område på 250 kvadratkilometer. Det er 19 landsbyer i dette området og mange landsbyboere har allerede blitt tvunget til å flytte. Straits Times rapporterer at 10 000 vil bli nødt til å forlate sine hjem som resultat av det kontroversielle prosjektet. Den minste landsbyen har minst 200 husholdninger. Mange har ennå ikke fått noen kompensasjon.

- Vi ble bedt om å flytte til et annet sted, Kazonbine. Vi har ikke fått noen erstatning og forretningen vår ble ruinert, sier Naw Man fra landsbyen Pain Shaung.

De fleste landsbyene i området er store hvor folk gror tidkrevende planter som gummi, palmer, cashew- og betelnøtter. Prosjektområdet inkluderer rundt 25 000 mål dyrket mark og tusener av innbyggere av ulik etnisitet – Dawei, Karen, Mon – er svært bekymret for framtiden. Selv om Italian-Thai Development Public Company har gått med på å gi kompensasjon for konfiskert eiendom og avlinger har dette ikke blitt gjennomført på en god måte.

- Vi vet ikke om prosjektet vil bli en fordel for Dawei-regionen og naboland, men så langt har det skadet lokal forretningsvirksomhet som har en lang tradisjon for plantasjer med gummi og cashewnøtter. Vi antar at flere negative konsekvenser vil bli synlig på sikt, sier en foreleser ved universitetet.

Få jobbmuligheter for lokalbefolkning
- Selskapet har tatt med seg 700 arbeidere fra Thailand hit for å arbeide. Det bruker ikke unge og energiske arbeidere fra lokalbefolkningen, sier U Mya, en 70 år gammel innbygger i Dawei.

En som jobber i prosjektet bekrefter at det ikke er mange jobber for lokalbefolkningen i prosjektperioden, men han mener det vil bli flere nye jobber i skipsindustrien når den kommer i gang.

- Det vil bli et stort arbeidsmarked i framtiden når enorme lasteskip ankommer havnen, tilføyer han.

Forretningsmuligheter for noen, men en trussel for mange
Burmesiske forretningskonglomerater vil inneha en andel på 65 prosent av industrisoneprosjektet, inkludert petrokjemisk industri, oljeraffineri, stålfabrikk og kraftstasjoner.

Lokale ukentlige magasiner har rapportert at eiendomsprisene i Dawei har økt siden 2010. Mange lokale investorer og kinesiske forretningsmenn er interessert i å kjøpe land i prosjektområdet. Ifølge Italian-Thai Development Public Company vil selskapet bygge hoteller og feriesteder langs kysten i Dawei i løpet av prosjektperioden. Selskapet vil invitere internasjonale investorer og eksperter for utbyggingen. Området vil bli delt inn i ulike soner inkludert offentlig område, private feriesteder, marina og forretningsområder.

- Utbyggingsområdet er markert med flagg helt opp mot landsbyen Maungmakan, som ligger nær stranden. Det gjør innbyggere usikre. Hvem vet hva som vil skje med Maungmakan de neste fem årene, spør universitetsforeleseren.

Innbyggerne er avhengig av stranden Maungmakan og frykter konsekvensene av utbyggingen.

Maungmakan, som også er navnet på stranden, regnes som en av de vakreste i Burma og er høyt verdsatt av lokalbefolkningen. Mange av dem er svært bekymret for hvilke konsekvenser havneprosjektet og utvikling av en industrisone vil få for stranden. Innbyggerne lever hovedsakelig av fiske. Nå frykter de at fisket vil bli ruinert av svære lasteskip som ankrer opp eller at eiendommene deres vil bli konfiskert for utbygging av hoteller og feriesteder langs stranden.

En forsker som har studert vannressursene i området er bekymret for redusert tilgang av friskt vann i årene som kommer. Etter at byggingen av prosjektet startet har grunnvannsnivået sunket, også i regntiden, sier eksperten.

- Vi ser at vannivået i landsbybrønnene har falt. Myndighetene og selskapene som er involvert i prosjektet bør finne ut hvordan de kan løse problemet med redusert tilgang på vann, mener eksperten.

Mange miljøforkjempere frykter andre negative konsekvenser av dette gigantprosjektet for lokalbefolkningen og miljøet. Opposisjonsleder og demokratibevegelsens ikon, Aung San Suu Kyi, har også uttalt seg:

- Hvis det er åpenhet vil folk ha kunnskap om fordeler og ulemper ved utviklingsprosjekter og de kan gjøre seg opp en mening. I flere tilfeller har vi ikke fått informasjon om hva som har skjedd, hvordan avtaler ble satt opp, hvilke saker som var inkludert i avtalen. Jeg mener at folk må bli informert om disse tingene. De som leder prosjektene må vise ansvar og etterrettelighet. Det er den eneste måten som gjør det mulig å ha en viss kontroll. Hvis folk ikke har noen idé om hva som skjer kan de ikke vite om de skal være enige eller uenige.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget