Bilde: Reisestipend for studier om Burma 
Kilde: Marte Graff Jenssen

Reisestipend for studier om Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon  • 13. september 2011

Søknadsfrist: 8. januar 2012.


Søknad sendes til info@burma.no.

Om stipendet og Den norske Burmakomité
Den norske Burmakomité (NBK) har opprettet et stipendfond til minne om vår grunnlegger Hallvard Kåre Kuløy.

Gjennom fondet deler NBK ut ett til to reisestipend på inntil 10.000 kroner årlig til studenter eller yngre forskere ved norske universiteter og høgskoler som skal gjennomføre feltarbeid i Burma eller grenseområdene i løpet av 2012. Målsettingen med stipendet er at det skal bidra til økt kunnskap om og interesse for Burma i Norge. 

NBK ble etablert i begynnelsen av 1992, en måned etter at Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels Fredspris. I dag holder vi til i Det norske menneskerettighetshuset i Oslo. NBK har til formål å støtte opp om og styrke den burmesiske demokratibevegelsen i Burma og i grenseområdene. Demokrati, menneskerettigheter, forsoning, likestilling og media er viktige områder i vårt arbeid, men vi er åpne for ulike tema for en oppgave om Burma. Vi diskuterer gjerne forslag og kan bidra med tips og veiledning.

Søknader rettes til NBK, og må inneholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-post og kontonummer
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse: målsetting og utfyllende beskrivelse av planlagt feltarbeid, inklusive tema, reiserute og tidsplan
  • Prosjektbudsjett med spesifiserte kostnader og finansieringsplan

Søknadsbehandling:
Avgjørelse blir tatt i løpet av november. I vurderingene vil det bli lagt vekt på:  

  • Prosjektets relevans i forhold til stipendfondets målsetting
  • Prosjektets kvalitet og egnethet, både hva gjelder innhold og gjennomføring.
  • Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet.
  • Søkerens fagmiljø.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.

Rapportering:
Mottakere av midler fra stipendfondet plikter å avgi skriftlig rapport for å dokumentere bruken av tildelte midler og at prosjektets målsetting er oppnådd. Rapport og dokumentasjon skal foreligge senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. I tillegg må stipendmottaker sende en kopi av det faglige arbeidet der stipendet ble benyttet. 

Ta kontakt med Åse Sand, tlf. 915 76 251 eller info@burma.no, dersom du har spørsmål om stipendet. For mer informasjon om NBK, se www.burma.no.

Til informasjon:
Asianettverket ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, skal avholde NORASIA-konferanse 12.-14. desember. Da den vil inkludere en workshop om Burma har vi valgt å utsette søknadsfristen.

Les mer om konferansen: http://www.asianettverket.uio.no/pdf11/NOR.pdf.
For mer informasjon om Burma-workshopen, kontakt Camilla Buzzi: camilla.buzzi@gmail.com

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget