Bilde: Reisestipend for journalister 
Kilde: Marte Graff Jenssen

Reisestipend for journalister

Tips en venn  • Utskriftsversjon  • 13. september 2011

Søknadsfrist: 13. november 2011.


Søknad sendes til info@burma.no.

Om stipendet og Den norske Burmakomité
Den norske Burmakomité (NBK) har opprettet et stipendfond til minne om vår grunnlegger Hallvard Kåre Kuløy.  

Gjennom fondet deler NBK ut ett reisestipend årlig på inntil 20.000 kroner til journalister i Norge for reportasjearbeid i Burma eller grenseområdene i løpet av 2012. Målsettingen med stipendet er at det skal bidra til økt kunnskap og interesse om Burma i Norge. 

NBK ble etablert i begynnelsen av 1992, en måned etter at Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels Fredspris. I dag holder vi til i Det norske menneskerettighetshuset i Oslo. NBK har til formål å støtte opp om og styrke den burmesiske demokratibevegelsen i Burma og i grenseområdene. Demokrati, menneskerettigheter, forsoning, likestilling og media er viktige områder i vårt arbeid.

Søknader rettes til NBK, og må inneholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-post og kontonummer.
  • CV.
  • Prosjektbeskrivelse: målsetting og utfyllende beskrivelse av planlagt reportasjereise, inklusive temavalg, reiserute og tidsplan.
  • Prosjektbudsjett med spesifiserte kostnader og finansieringsplan.
  • Beskrivelse av arbeidstilknytning, oversikt over planlagte publiseringskanaler, og eventuelle avtaler med media.

Søknadsbehandling:
Avgjørelse blir tatt i løpet av november. I vurderingene vil det bli lagt vekt på:

  •  Prosjektets relevans i forhold til målsetting. 
  • Prosjektets kvalitet og egnethet, både hva gjelder innhold og gjennomføring.
  • Kanaler for publisering.
  • Søkerens fagmiljø, der dette er relevant.

Rapportering:
Mottakeren av midler fra stipendfondet plikter å avgi skriftlig rapport for å dokumentere bruken av tildelte midler og at prosjektets målsetting er oppnådd. Rapport og kopi av publisert materiale skal foreligge senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. Eventuelle publikasjoner senere må ettersendes.

Ta kontakt med Åse Sand, tlf. 915 76 251 eller info@burma.no, dersom du har spørsmål om stipendet. For mer informasjon om NBK, se www.burma.no.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget