Bilde: Solheim til Burma: Må ikke glemme konfliktene i de etniske områdene 
Kilde: Tore Berntsen

Solheim til Burma: Må ikke glemme konfliktene i de etniske områdene

Tips en venn  • Utskriftsversjon Erik Solheim, etniske gr. • 27. oktober 2011

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim reiser til Burma.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
27. oktober 2011

Han ønsker å se nærmere på hvordan Norge kan bidra til å bekjempe fattigdommen i landet, samt en miljøvennlig utvikling og bevaring av kulturskatter. Vi oppfordrer han også til å ta opp regjeringens krigføring i de etniske områdene.

Det har kommet flere positive signaler fra regjeringen i Naypyidaw de siste månedene. Den norske Burmakomité ønsker disse velkommen, men det er viktig å se landet under ett. I de etniske områdene er ingenting endret, heller tvert i mot. Konfliktene har økt etter valget for snart et år siden. 20 år gamle våpenhvileavtaler med væpnede etniske grupper er brutt. Flere titusener er jaget på flukt flere steder i landet. Det burmesiske militæret er skyldig i drap, tortur, tvangsarbeid og bruk av voldtekt som våpen mot sivile.

- Det er et paradoks at konflikter med væpnede etniske grupper har økt samtidig med at president Thein Sein snakker om økonomiske reformer og demokratisering. Solheim må ta opp konfliktene i de etniske områdene med burmesiske myndigheter. Hvis ikke myndighetene inngår forhandlinger med de etniske gruppene for å skape en politisk løsning, vil det ikke bli fred og positiv utvikling i Burma, understreker Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Det økte konfliktnivået etter valget skyldes at væpnede etniske grupper ble forsøkt tvunget til å oppgi sin uavhengighet og inngå i det burmesiske militæret som grensestyrker. Samtidig har store utviklingsprosjekter med regionale interesser startet eller blitt planlagt i de etniske områdene, uten at sivilbefolkningen har blitt informert, hatt noen medbestemmelsesrett eller vil tjene på prosjektene.

De etniske konfliktene henger sammen med fattigdom og manglende mulighet for en positiv utvikling for landet. Ifølge en ny rapport fra Thailand Burma Border Consortium (TBBC) viser offisielle tall at 25 prosent av befolkningen i Burma lever i fattigdom, mens tallet er nesten to tredjedeler i konfliktområdene i Øst-Burma.

Naturressurser som vannkraft, olje og gass selges til energihungrige naboland på bekostning av Burmas miljø og sivilbefolkning. Burma tjener milliarder av dollar, men disse brukes ikke for utbygging av skole- og helsevesen i landet. Ifølge en rapport fra Shwe Gas Movement vil myndighetene tjene 29 milliarder dollar på salg av gass til Kina fra det sterkt kritiserte olje- og gassprosjektet Shwe, som er under utbygging, men inntektene utelukkes fra nasjonalbudsjettet.

- Det er positivt at Norge øker engasjementet i Burma, men norske myndigheter må ha et bredere perspektiv enn det som foregår i hovedstaden Naypyidaw. Endringer i Burma må komme lokalbefolkningen til gode og det avhenger av at de etniske gruppenes krav og ønsker blir tatt på alvor, sier Husøy.  

Kontakt:
Inger Lise Husøy, daglig leder, Den norske Burmakomité, mobil: 97 97 83 83.

Rapporter:
Thailand Burma Border Consortium, okt. 2011, Displacement and Poverty in South East Burma / Myanmar : http://www.tbbc.org/resources/resources.htm#idps

Shwe Gas Movement, sep. 2011, Sold Out: Launch of China pipeline project unleashes abuse across Burma : http://www.shwe.org/sgm-report/sold-out-new-report

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget