Bilde: Spillet om politiske fanger 
Kilde: Audun Aagre

Spillet om politiske fanger

Tips en venn  • Utskriftsversjon Demokratiprosessen • 21. desember 2011

NY ARTIKKEL I "STEMMER FRA BURMA": Den burmesiske presidenten avviser at landet har poliske fanger, men fangeamnesti er likevel et viktig kort for regjeringen overfor det internasjonale samfunn.

"Stemmer fra Burma" er en serie artikler skrevet for Den norske Burmakomité av journalister i Burma.

Av Mon Mon Myat
Yangon Press International 

Begrepet "samvittighetsfange" er kontroversielt mellom regjering og opposisjon i Burma. Den burmesiske presidenten Thein Sein nektet å bruke ordet under en pressekonferanse på ASEAN-toppmøtet i Indonesia tidligere i høst. I stedet omtalte han politiske fanger som "personer som har brutt landets lover". 

Amnesti et viktig kort
Burma bruker fangeamnesti for å overbevise det internasjonale samfunn om at regjeringen er motivert for å reformere landet. Politiske fanger er med andre ord et viktig kort for regjeringen som så langt har gitt amnesti to ganger i løpet av ett år, men bare 10 prosent av landets politiske fanger var inkludert. Lin Thant, en kommentator i eksilmagasinet Irrawaddy, mener regjeringen bruker fangeamnesti for å få politiske fortjenester tilbake.

Bakgrunnen for at regjeringen holder studentledere fra 1988-opprøret, munker fra Safranrevolusjonen i 2007 og andre nøkkelopposisjonelle bak lås og slå er for å unngå streik eller et folkeopprør som vi har sett i Nord-Afrika. Historiske opprør i Burma har vært initiert av studenter eller munker helt siden landet var under britisk styre. Nasjonalhelten Aung San, Aung San Suu Kyis far, var en studentleder ved Rangoon universitetet i 1920-årene og ledet senere an Burmas uavhengighetsbevegelse. 

Min Ko Naing sitter fortsatt i fengsel.

Min Ko Naing var en av lederne under de store 88-demonstrasjonene og ble arrestert for undergrunnsvirksomhet i 1989. Han sonet 15 år i fengsel før han ble løslatt i 2004. I 2007 tok Min Ko Naing og andre ledere av 88-opprøret initiativ til fredfulle protester mot regimets helt overraskende og betydelige økning av gassprisene. Han ble igjen arrestert sammen med andre ledere og dømt til 65 års soning. Som del av straffen ble de plassert i fengsler i usentrale områder i Burma langt unna familie og venner. Munkene fortsatte protestene etter at studentlederne ble arrestert, senere kjent som Safranrevolusjonen. Militærregimet slo hardt og brutalt ned på demonstrasjonene og arresterte mange munker og demonstranter.

Internasjonale krav
Etter høsten 2007 har FN og vestlige land oppfordret Burma til å løslate politiske fanger og starte en politisk dialog med demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi, som har tilbrakt 15 år i husarrest. Regimet løslot Suu Kyi en uke etter valget 7. november 2010, som sikret militærregimets overgang til en sivil regjering. Suu Kyi har nå hatt møte med president Thein Sein og er i dialog med regjeringen, men denne dialogen er fortsatt i startfasen.

Det er en rekke gentleman-avtaler mellom representanter for regjeringen og vestlige diplomater, ASEAN-representanter, og mellom president Thein Sein og Suu Kyi, men detaljene er ukjente for media. Det som virker klart er at det internasjonale samfunn, med USA i spissen, har endret strategi overfor Burma og tatt en mykere tilnærming for å begrense den enorme innflytelsen Kina har i Burma. Samtidig benyttes motsatt strategi med et visst press overfor Suu Kyi og hennes parti, Den nasjonale liga for demokrati (NLD), for å få partiet til å bli del av parlamentet selv om det består hovedsaklig av tidligere generaler.

NLD vil delta i neste valg
Spørsmålet om NLDs deltakelse er sensitivt. Noen politiske aktivister i Burma og i eksil har fordømt NLDs beslutning om å bli registrert som et politisk parti for å delta i suppleringsvalget for 48 seter i parlamentet i begynnelsen av 2012. Majoriteten av NLDs medlemmer og mange observatører i Burma støtter avgjørelsen.

Aung San Suu Kyi begrunner avgjørelsen slik: "Etter min mening tar vi en bevisst risiko ved å registrere partiet. Vi gjør det fordi det er på tide å ta den risikoen. Det er umulig å være 100 prosent sikker på at man lykkes i politikk." Mange forventer at registreringen av NLD som et parti vil sikre partiet og dets medlemmer, men det vil også bane vei for økt mediefrihet, politiske reformer og styrke folkets muligheter til å drive politisk arbeid.

Før ASEAN-toppmøtet i Indonesia i høst oppfordret Burmas menneskerettighetskommisjon regjeringen til å løslate resten av landets politiske fanger. Oppfordringen har så langt ikke blitt fulgt, men historiker og forfatter Thant Myint-U, med kontakter til regjeringen i Naypyidaw, uttalte nylig til Reuters at det er sannsynlig at det vil bli løslatt mange, om ikke alle, politiske fanger i januar og at suppleringsvalget vil gjennomføres i februar-mars.

- NLD vil delta, valget vil bli relativt fritt og rettferdig og Suu Kyi vil bli medlem av parlamentet. Da vil ikke Myanmar lenger være særlig forskjellig fra mange andre land i regionen, mener Than Myint-U.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget