Bilde: Politiske fanger løslates i Burma 
Kilde: Vibeke Hermanrud.

Politiske fanger løslates i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Demokratiprosessen • 13. januar 2012

Flere kjente politiske fanger løslates 13. januar. Løslatelsene er et svært positivt tegn fra regjeringen, og en forutsetning for å få i gang forsoningsprosessen.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
13. januar 2012

Det er i dag løslatt en rekke av de mest kjente politiske fangene i Burma, inkludert viktige opposisjonsledere. Mange av dem har sonet strenge straffer, og flere har vært utsatt for brutal tortur.

- Løslatelsen av politiske fanger i Burma er et svært positivt tegn fra regjeringen, og er en forutsetning for å få i gang en forsoningsprosess, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomite.

Blant de løslatte fangene er kjente opposisjonelle studenter, munker, etniske ledere, journalister og bloggere.

- Løslatelse av alle politiske fanger er opposisjonens viktigste krav. Dagens amnesti vil styrke opposisjonen og skape ny optimisme, sier Husøy, og legger til alle politiske fanger må løslates.

Løslatelsene kom på bakgrunn av et amnesti av 651 fanger, som ble varslet via statlig TV og radio 12. januar. Det er foreløpig uklart hvor mange av de løslatte som er politiske fanger, men kjente samvittighetsfanger som studentlederne Min Ko Naing og Ko Ko Gyi, samt munken Ashin Gambira, som spilte en sentral rolle i Safranrevolusjonen i 2007, er blant de løslatte. Mer informasjon på dvb.no

For ytterligere kommentar; kontakt Inger Lise Husøy på telefon 97 97 83 83.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget