Bilde: Valg i Burma – store forventninger til Aung San Suu Kyi 
Kilde: Mizzima News

Valg i Burma – store forventninger til Aung San Suu Kyi

Tips en venn  • Utskriftsversjon Suppleringsvalget • 29. mars 2012

I suppleringsvalget skal det konkurreres om 48 parlamentsplasser hvorav 46 er til nasjonalforsamlingen. 150 kandidater fra 17 partier og syv uavhengige stiller til valget.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
29. mars 2012

- Aung San Suu Kyi vil høyst sannsynlig bli valgt inn i parlamentet, og det vil være en historisk begivenhet, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

- Det er grunn til å tro at Suu Kyi vil få en langt sterkere posisjon enn valgresultatet vil tilsi, presiserer Husøy, men understreker at kun syv prosent av 659 seter skal velges, og at valget ikke vil rokke ved den politiske maktbalansen i nasjonalforsamlingen.  Det er likevel store forventninger til hva Suu Kyi vil kunne utrette som parlamentariker.

Unionspartiet for solidaritet og utvikling (USDP), som er regjeringspartiet, fikk en dominerende posisjon etter valget i 2010. Sammen med 25 prosent av setene som består av utpekte representanter fra militæret, er de tidligere generalene sikret politisk kontroll.  I praksis har disse vetorett som kan blokkere enhver grunnlovsendring som krever 75 prosent av stemmene.

Et fritt og rettferdig valg er et av EUs og Vestens klare krav for å lette på sanksjonene. Men det er bare ett av flere krav som skal innfris, og Husøy viser til at det fortsatt er flere hundre politiske fanger i Burma.

- Vi støtter at sanksjonene brukes som forhandlingskort for å presse frem demokratiske reformer, men man må ikke legge alle eggene i samme kurv, og hun legger til at sanksjonene bør lettes skrittvis. Ikke minst er dette viktig sett i lys av at militæret nylig har understreket at de fortsatt vil spille en ledende rolle i burmesisk politikk, påpeker Husøy.

Kontakt:

Inger Lise Husøy, daglig leder, Den norske Burmakomité, mobil: 97 97 83 83.

Til redaksjonen

Grunnet reise til Burma er daglig leder Inger Lise Husøy tilgjengelig på mobil frem til fredag 30. mars kl 13. For videre kontakt vises det til informasjonsansvarlig Espen Skran mobil 92 20 92 94. 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget