Bilde: Burmas politiske landskap

Burmas politiske landskap

Tips en venn  • Utskriftsversjon Demokratiprosessen • 26. april 2012

NY ARTIKKEL I "STEMMER FRA BURMA": Reformprosessen i Burma og spørsmålet om sanksjonslette blir stadig tettere tilknyttet. De nylige reformene har ført til at det internasjonale samfunnet har myket opp flere av de økonomiske sanksjonene.

"Stemmer fra Burma" er en serie artikler skrevet for Den norske Burmakomité av journalister i Burma.

Av Mon Mon Myat
Yangon Press International

Norge og Japan svarte tidlig med å myke opp sanksjonene etter suppleringsvalget 1. april, der Den nasjonale liga for demokrati (NLD) gikk av med en overveldende seier, slik de også gjorde i valget i 1990.

Norge suspenderte sanksjonene mot Burma den 15. april. Kun kort tid etter at den britiske statsministeren David Cameron besøkte Burma, og talte for at sanksjonene burde suspenderes fremfor at de skulle avsluttes helt. Camerons uttalelser om suspendering av sanksjonene kom etter at han hadde møtt opposisjonslederen Aung San Suu Kyi i Rangoon.

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde det klart at suspenderingen av sanksjoner er en klar melding til de krefter som ikke er reformvennlige, fordi sanksjonene kan gjeninnføres. Kort tid etter Norges sanksjonslette, og under president Thein Seins reise til Japan, erklærte Japan at de ville slette 3,5 milliarder dollar i gjeld, hvilket utgjør rundt 35 % av Burmas utenlandske gjeld.

Den burmesiske regjeringen avslørte under en parlamentshøring i februar i år, at den samlede gjelden til Burma var på 11 milliarder dollar. Dette inkluderte Burmas gjeld til både Kina og Japan.

Yoshihiko Noda, Japans statsminister roste Burmas innsats for reformer. ”Reformene i Burma går stabilt fremover. Burma nærmer seg nå et avgjørende punkt i sin vei mot demokrati. Japan vil derfor oppfordre Burma til å fortsette sine reformer”, sa Nado på en pressekonferanse sammen med Thein Sein i Tokyo. 

Dialogen mellom Thein Sein og lederen for demokratibevegelsen Aung San Suu Kyi, som startet opp i 2011, har gjort det mulig å løse opp den politiske vranglåsen Burma lenge har lidd under.

Politisk dialog
Til tross for at det har blitt stilt krav om en dialog fra både den demokratiske opposisjonen og det internasjonale samfunnet, har ikke møtene mellom tidligere militærgeneraler og opposisjonen gitt resultater. I stedet har Aung San Suu Kyi opplevd møtene som monologer kontrollert av militærets generaler.

Men allerede i det første møtet mellom Thein Sein og Aung San Suu Kyi har de kunnet etablere en felles plattform hvor de sammen har kunnet arbeide videre. Denne dialogen har gitt resultater. Prominente politiske fanger har blitt sluppet ut, registreringsloven for politiske partier har blitt endret og opposisjonspartier har fått delta i suppleringsvalget 1. april.

Fortsatt gjenstår det viktige endringer i det burmesiske parlamentet. 25 % av setene er holdt av til militæret, samtidig som tidligere generaler dominerer forsamlingen.

Folket er inkludert
Aung San Suu Kyi avla en offentlig tale kort tid etter seieren i suppleringsvalget. ”NLDs seier i suppleringsvalget er et tydelig signal på at folket er blitt inkludert i den politiske prosessen” sa hun i talen.

Hennes politiske kampanjer over store deler av Burma har hatt en enorm påvirkning på folk, samtidig som det har fungert som en politisk vekker for mange. Dag for dag har ulike stemmer og aktører blitt hørt i lokale medier, og mange har åpenlyst støttet The Lady, som hun ofte kalles, og hennes parti NLD.

Stadig flere salgssteder for ukentlige lokale magasiner viser at det eksisterer en bred interesse for den politiske utviklingen. I tillegg viser en rekke sosiale aktiviteter som fredskampanjer, økt engasjement for miljøet, krav om billigere sim-kort og aktiviteter blant studenter at engasjementet er til stede.En barriere for å ta del i parlamentet
Før NLD skulle innta sine plasser i parlamentet, møtte de sin første utfordring i ordlyden i avleggelseseden man må sverge ved før man inntar sin plass i parlamentet.

Et av partiets store mål er å endre landets grunnlov fra 2008. Derfor mente NLD at det var vanskelig å avlegge en ed hvor de sier de skal beskytte grunnloven fra 2008. NLD har ønsket å endre ordlyden til ”å respektere grunnloven”. Uenigheten førte til at NLD ikke tok del i parlamentets sesjon den 23. april.

Ingen boikott
Til tross for at NLD ikke deltok i parlamentssesjonen i april, betyr ikke det at andre opposisjonelle partier ikke vil forsøke å tre inn i parlamentet.

Dr. Aye Maung, en parlamentariker fra Arakan-staten sa til lokale medier at han vil forsøke å ta opp uenigheten om ordlyden i eden i det burmesiske parlamentet.

NLDs fravær i parlamentet har ikke gått utover deres politiske arbeid. De 43 politikerne fra NLD som har vunnet en plass i parlamentet, inkludert Aung San Suu Kyi, har holdt seminarer hvor grunnloven, økonomi, landrettigheter og andre saker de senere skal ta opp i parlamentet, har blitt diskutert.

”Vi har ikke boikottet parlamentet” sa Aung San Suu Kyi til media, ”vi har ventet på det riktige tidspunktet hvor vi kan innta våre plasser i parlamentet”, la hun til.  

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget