Bilde: Kan hun vinne soldatenes hjerter? 
Kilde: Mon Mon Myat

Kan hun vinne soldatenes hjerter?

Tips en venn  • Utskriftsversjon Aung San Suu Kyi • 20. desember 2012

NY ARTIKKEL I "STEMMER FRA BURMA": Det er ikke lenger uvanlig at Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi, blir møtt av tusener av jublende tilhengere i hver eneste by hun besøker i Burma. Men hennes siste besøk til sentrale Burma skilte seg fra tidligere reiser, grunnet mottakelsen fra soldater og politimenn.

"Stemmer fra Burma" er en serie artikler skrevet for Den norske Burmakomité av journalister i Burma.

Tekst og foto: Mon Mon Myat

Langs veien ble Suu Kyi hyllet av soldater og politifolk, slik personer høyt opp i systemet hadde blitt hyllet under militærregimets tid. En av soldatene bar en plakat hvor det sto: ”Vi soldater elsker Aung San Suu Kyi”.

Under seremonien reiste soldaten som bar plakaten seg, og spurte Suu Kyi, om hun elsket landets soldater. I hva som kunne oppfattes som et rørende øyeblikk mellom Suu Kyi og flere tusen tilhengere, svarte hun: ”Jeg har elsket soldater siden jeg ble født”, hvilket tydelig viste til hennes far, general Aung San, og hans medsoldater.

Hendelsen var et sjeldent øyeblikk i Burma, hvor militæret har regjert i over fem tiår. Å uttrykke støtte for Aung San Suu Kyi har vært uoffisielt ulovlig blant burmesiske soldater og politistyrker i mange av disse årene. For kun få måneder siden ville en soldat, som hadde møtt opp til en forsamling for å støtte Suu Kyi, blitt straffet av sine overordnede, og det ville i tillegg ha blitt rapportert i lokale medier.

”Vi soldater elsker Aung San Suu Kyi”, står det på plakaten til den burmesiske soldaten.

Suu Kyis reise
Aung San Suu Kyis reise til sentrale Burma ble gjennomført kun en uke etter hennes besøk hos demonstrantene i Monywa, i Sagaing-regionen nord i landet, der demonstranter hadde blitt stanset av politiet med voldelige midler i slutten av november.

Urolighetene viser at det eksisterer en bekymring for de tette foretningsforbindelsene mellom militæret og kinesiske myndigheter. Kobbergruvedriften i Letpadaung er et felles prosjekt mellom det kinesiskeide selskapet Wanbao Mining Company og Union of Myanmar Economic Holding, et selskap sterk influert av tidligere generaler fra det burmesiske militæret.

(Les forrige artikkel i serien Stemmer fra Burma om gruvene i Letpadaung her
.) 

Overfallet mot demonstrantene nær gruvene ved Monywa, i Sagaing-regionen, 29. november skjedde kun timer før det var ventet at opposisjonslederen Suu Kyi skulle møte demonstrantene. Etter at bilder av skadde munker, som minnet om Safranrevolusjonen i 2007, ble sirkulert på nett, var det en rasende lokalbefolkning Suu Kyi møtte. Under forsamlingen krevde Suu Kyi at myndighetene skulle avgi en forklaring på overfallet mot demonstrantene, hvor over 50 mennesker ble såret, flere av disse buddhistmunker. Hun manet i tillegg til at demonstrantene skulle ta det med fatning og løse problemet på en moden måte, siden utfordringene i Letpadaung også har betydning for nasjonal forsoning og kinesiske interesser i landet.

Under Suu Kyis tale ble det også spurt om hvorfor det militærinfluerte selskapet Union of Myanmar Economic Holding hadde tatt over driften fra ministeriet som har ansvar for gruvedriften i landet. Mange burmeseres fiendtlige holdning overfor kinesisk tilstedeværelse kom i tillegg frem under forsamlingen. Den kinesiske ambassaden i Burma har derimot lovet at kinesiske myndigheters engasjement i driften skal ivareta miljøet, og basere seg på respekt for burmesiske lover og regler.

Bilder av munker med alvorlige brannskader de fikk som følge av våpen brukt av politiet og sikkerhetsstyrker, spredde seg på sosiale og i lokale medier. Spredningen av bildene var en drivkraft for at flere tok til gatene i Yangon, Mandalay og ikke minst Monywa, byen rett ved gruvene i Letpadaung.

Suu Kyi ble møtt av tusener av tilhengere i sentrale Burma.En vanskelig rolle

Mange kritikere påpeker at Suu Kyi spiller en meget vanskelig rolle i gruvetvisten i Monywa, fordi motstandere av militæret og kinesiske tilstedeværelse kan bruke hennes meglerrolle mot henne, slik militæret har gjort så mange ganger før.

I en pressekonferanse forrige uke ble hun spurt av pressen om det ville bli vanskelig å løse tvisten rundt kobbergruvene i Letpadaung, grunnet Union of Myanmar Economic Holdings investeringer i driften. ”Jeg tror ikke det blir vanskelig å løse tvisten, uansett om Union of Myanmar Economic Holding, eller et hvilket som helst annet selskap er involvert, fordi saken skal løses gjennom prinsipper om rettssikkerhet” svarte Suu Kyi.

Suu Kyi kan spille rollen som megler mellom mange ulike aktører, inkludert burmesiske og kinesiske myndigheter, Union of Myanmar Economic Holding og personer fra militæret, og mellom opprørspolitiet og skadde munker og demonstranter som har protestert mot gruvene. Under hennes to dager lange reise til sentrale Burma ba hun opprørspolitiet, som sto bak volden mot demonstrantene, om å beklage overfor de berørte.

Som et resultat på hennes forsøk på å megle mellom partene har burmesiske myndigheter nylig innrømmet at de slo urimelig hardt ned på demonstrantene, samt beklaget forholdet overfor munkene.

Kobbergruvene i Letpadaung, og andre kontroversielle prosjekter som olje- og gassledningen som strekker seg tvers over Burma, er en utfordring for regjeringen, så vel som militærkonglomeratet og deres kinesiske deleiere, når det gjelder kampen om morgendagens Burma.

På overflaten ser det ut til at Burma gjør enorme fremskritt i sin demokratiske overgang. Men det politiske og økonomiske er fortsatt kontrollert av det gamle militærregimet. Demonstrasjonene mot gruvene og det kinesiskeide selskapet har vist seg å være en hard kamp.

I tvisten rundt gruvedriften har forsøkene av nobelprisvinneren om å megle mellom partene gitt gode resultater. Myndighetene har innrømmet at de handlet feil da de slo ned mot demonstrantene. Suu Kyi har vunnet hjertet til flere soldater som følge av meglingen i Letpadaung. Men kan hun vinne hjertene til over 400 000 soldater og politimenn i Burma, vil det gi et stort potensial mot en forsoning i landet som helhet, og ikke bare i Letpadaung.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget