Bilde: Historisk møte kan føre til fred i etniske stater

Historisk møte kan føre til fred i etniske stater

Tips en venn  • Utskriftsversjon  • 05. november 2013

Væpnede etniske grupper og myndighetene i Burma avsluttet i dag historiske fredssamtaler for nasjonal våpenhvile. Målet er å avslutte 60 år med konflikter, men det er fortsatt langt fram til enighet om hvordan.

Pressemelding
Den norske Burmakomité

– Det er verdt å applaudere etniske minoriteters vilje til forsoning, og myndighetenes vilje til dialog. Alle i Burma ønsker fred. For å lykkes må man finne politiske kompromisser. Det er nå det vanskelige arbeidet begynner, sier Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité. 

Møtet i Myitkyina i Kachin-staten ble avsluttet i dag med en felles erklæring om at de er enige om å signere en nasjonal våpenhvileavtale, lage et rammeverk for politisk dialog og deretter gjennomføre dialogen. De vanskelige spørsmålene gjenstår, som grad av selvstyre for etniske grupper, kontroll over og forvaltning av rike naturressurser, revisjoner av grunnloven og militærets rolle i politikken.

– På samme måte som et demokrati ikke er bærekraftig uten et demokratisk valg og militærets vilje til å gi avkall på makt, er ikke fred bærekraftig uten varige politiske løsninger som tar høyde for etniske gruppers krav, understreker Aagre.

Det er første gang at myndighetene møter representanter for alle de væpnede etniske gruppene samlet. Under militærregimet ble det holdt møter enkeltvis, for å hindre de etniske gruppene å komme i en felles forhandlingssituasjon.

– Jeg har stor beundring og respekt for de etniske minoritetenes vilje til å se fremover. Det er under et år siden regjeringshærens voldsomme offensiv i Kachin-staten. At man nå har satt seg ved forhandlingsbordet gir håp. Alle vet at situasjonen er skjør. Vi ser en tendens til at lokale styrker ikke følger opp myndighetenes uttalte ambisjoner, sier Aagre.

Senest i dag kom meldinger om nye sammenstøt som har sendt hundrevis av sivile på flukt. Militærets posisjon i de etniske delstatene er et av de største hindrene for varig fred. Militæret har sterke økonomiske interesser i land og naturressurser, og landkonfiskering foregår fremdeles i stor utstrekning. Rapporten Economics of Peace and Conflict fra Burma News International viser hvordan økonomiske muligheter skaper konflikter på bekostning av siviles rettigheter og levevilkår.

– Det er langt frem til fred og demokrati i Burma, men at partene i det hele tatt møtes og viser vilje til fredelige løsninger er lovende. Det er avgjørende å bygge opp kritiske og uavhengige organisasjoner som kan presse myndigheter på begge sider i riktig retning når det er nødvendig. Landkonfiskering vil skje så lenge maktbalansen er skjev, og i lokalbefolkningens disfavør, sier Aagre.

Rapport: http://mmpeacemonitor.org/images/pdf/economics_peace_and_conflict_eng.pdf

Kontakt:
Audun Aagre, daglig leder: 977 25 617.
Bilder: https://burma.box.com/s/3382fztdpty8d5jkt3fu

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget