Bilde: Har Finansdepartementet ofret etikken for Norges engasjement i Burma? 
Kilde: Rune Kongsro

Har Finansdepartementet ofret etikken for Norges engasjement i Burma?

Tips en venn  • Utskriftsversjon  • 27. januar 2014

I to år anbefalte Etikkrådet at Oljefondet burde trekkes ut av selskaper involvert i det kontroversielle olje- og gassprosjektet Shwe i Burma. Finansdepartementet lyttet ikke. Den norske Burmakomité mener det er betimelig å spørre om dette hadde sammenheng med Norges sterke engasjement i reformprosessen i Burma.

Pressemelding
Den norske Burmakomité
27. januar 2014

I en pressemelding 17.12.2013 gjør Etikkrådet rede for at de to år på rad, i mai 2011 og mai 2012, tilrådet Finansdepartementet å trekke seg ut av selskapene fordi prosjektet ville medføre “en uakseptabel risiko for at selskapene ville medvirke til grove og systematiske menneskerettighetsbrudd”. Rådet mente at grunnlaget for å trekke seg ut faktisk var forsterket i 2012. Så snudde Etikkrådet i september 2013 fordi den mest kritiske delen av prosjektet, byggingen av to rørledninger for gass og olje, var ferdigstilt og dermed endret grunnlaget for de tidligere tilrådningene. 

- Det er helt uholdbart at Finansdepartementet ikke følger opp entydige tilrådninger fra Etikkrådet og bruker så lang tid at saken blir utdatert. Shwe-prosjektet har medført store lidelser lokalt. Vi forutsetter at Norges betydelige politiske og økonomiske samhandling med burmesiske myndigheter ikke bidrar til at Norge tier om menneskerettighetsbrudd. Finansdepartementets håndtering gjør det dessverre nødvendig å stille spørsmål ved dette, sier Åse Sand, informasjonsansvarlig i Den norske Burmakomité.

Burmakomiteen har før helgen sendt brev til finansminister Siv Jensen hvor vi ber om en redegjørelse for hvorfor Etikkrådets anbefalinger ikke ble fulgt opp. Burmakomiteen har siden 2006 advart Finansdepartementet og Etikkrådet mot faren for menneskerettighetsbrudd i Shwe-prosjektet. Det burmesiske militæret har stått for sikkerheten i byggeprosjektet og er skyldig i dokumenterte overgrep, inkludert drap, voldtekter, tvangsarbeid og landkonfiskering.

Norge er i dag en sterk støttespiller for myndighetene i Burma i form av humanitær bistand, fredsdiplomati og som døråpner for norsk næringsliv. Jotun er allerede etablert i Burma, Telenor er i sluttforhandlinger om lisens for å bygge ut telekomnettverket i landet og Statoil undersøker mulighetene i olje- og gassektoren.

- Det må være en klar forutsetning at norske myndigheters engasjement rundt i verden, med norsk næringsliv på slep, ikke påvirker vurderingene av Oljefondets investeringer. Vi krever at Finansdepartementet redegjør for årsaken til at man ikke har fulgt Etikkrådets anbefalinger, sier Sand.

Denne saken er et eksempel på en bekymringsfull utvikling de siste årene som tyder på at Finansdepartementet legger mer vekt på avkastning enn bærekraftige investeringer. Norge blir nå anklaget for å bremse det internasjonale arbeidet for etiske investeringer i stedet for å være i front.

Mer informasjon:

Se Burmakomiteens brev til finansminister Siv Jensen:
http://www.burma.no/Artikler/5938.html 

17.12.2013 Pressemelding fra Etikkrådet
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/tilradninger/menskerettigheter/tilradninger-fra-2011-2012-og-2013-vedro.html?id=748076

Selskapene Etikkrådet anbefalte Oljefondet å trekke seg ut av:
Posco, Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC), GAIL India, Korea Gas Corporation (Kogas). 

Kontakt:
Åse Sand, informasjonsansvarlig
Mobil: 98 45 97 16
Epost: aase@burma.no 

Audun Aagre, daglig leder (bor i Burma til 15. april)
Mobil Burma: +95 9450046400
E-post: audun@burma.no
Skype: aaagre1  


 

 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget