Bilde: Hva nå, Telenor? 
Kilde: Telenor

Hva nå, Telenor?

Tips en venn  • Utskriftsversjon Telekom • 31. januar 2014

Telenor har fått lisens i et land på vei ut av 52 års diktatur, og kommer utvilsomt til å gjøre det svært bra. Hvordan gjøre det rette? spør Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Dette innlegget har vært publisert i Dagens Næringsliv.

Telenor og Ooredoo er de første utenlandske teleoperatørene som har innpass i det burmesiske markedet. Det er historisk, og Telenor har gode forutsetninger til å gjøre det bra. Hvorfor vil de lykkes? Først og fremst fordi bedre mobilnett er ønsket av alle. Mobildekningen er skrall, ikke minst i rurale og etniske delstater, som knapt har tilgang til nett. Telenor har valgt å begynne med 2G, som er billigere å bygge ut, kan gi lavere priser og gi et stort volum med kunder. Dette kan intet mindre enn revolusjonere mobilbruk i rurale og etniske områder.

Risikoen er samtidig betydelig. Telenors signering gir legitimitet til en regjering som ikke er folkevalgt. De som styrer landet er en forlengelse av diktaturet, like mye som et startpunkt for demokratiet. Burma er et land preget av korrupsjon, landkonfiskeringer, utbytting av naturressurser og uavklarte våpenhviler. I tillegg er mange av landets ledere ansvarlige for betydelige overgrep.

Er det da etisk riktig å investere i Burma? For Telenors del er svaret fra våre samarbeidspartnere entydig. De positive sidene overgår de negative. Telekom er trolig den minst kontroversielle sektoren å investere i, både fordi internasjonale aktører er sterk ønsket, men også fordi man ikke berører naturressurser som i stor grad er lokalisert i de etniske delstatene. 

Likevel: Det er en overhengende fare for å gå seg vill i en kompleks lokal kontekst. Det er tilgivelig å bomme så lenge man har gjort et godt forarbeid, men å basere seg på vestlige konsulenter som flys inn for å skrive rapporter (eller forsikringer som de kaller det) har begrenset verdi.

For å gjøre det rette må man forstå den lokale konteksten, ikke bare gjennom møter i prangende departementsbygg i Naypyitaw og konsulenthusenes leiesoldater, men gjennom en kontinuerlig dialog med beslutningstagere og lokalbefolkningen i områdene man skal bygge ut. Man blir hva man spiser, og meninger formes av hvem man snakker med. For Telenor er det avgjørende å snakke mer med de som representerer kundene enn med regulatoren.

1. Unngå eiendomskonflikter
Militært beslag av eiendom er et svært utstrakt problem, spesielt i de etniske delstatene. Fotavtrykket til en mobilmast er liten, og en bagatell å regne i forhold til pågående prosjekter i de ressursrike delstatene, men stor nok til å gi alvorlige omdømmeutfordringer om man bommer.

2. Sett en etisk standard
En suksessfaktor vil være å bevise at man kan vinne et marked med gode arbeidsforhold, anstendige lønninger og lite hierarki. Kina har totalt dominert internasjonale investeringer i Burma, i tett samarbeid med regimet, på bekostning av lokalbefolkningen. Korrupsjon gjennomsyrer alle maktledd i dette landet, og er en årsak til at mange internasjonale selskaper er avventende. Telenor har en unik mulighet til å gå foran her.

3. Tenk ansvarlighet
Burmesiske myndigheter vil åpenbart kreve innsyn i tale- og datatrafikk. Det kan være legitime grunner til innsyn, men Telenor bør følge nøye med for å unngå at informasjonen ikke brukes til systematisk politisk overvåking. Det bør være en form for åpenhet om prosedyrer, og logging av antall krav om innsyn i året, slik at burmesiske organisasjoner selv har mulighet til å følge utviklingen.

4. Smart HR
Burma er et land med 135 etniske grupper, hvor en av de største utfordringene ligger i å skape fred og forsoning. I dette ligger det en utfordring og en stor mulighet. Klarer man å bygge gode team på tvers av etnisitet og religion, er dette både et viktig signal, og en forretningsmessig fordel. Å kjøre inn et rent burmansk team til en etnisk delstat er ikke den beste måten å vinne kunders tillit lokalt.

Ansvarlig business er god business, ikke minst når man er avhengig av kunder. Telenor er avhengig av et stort volum for å lykkes, og er den første til å tape på omdømmetap lokalt. Tilbakemeldingen vi har fått er at Telenor i forberedelsene har vært gode til å lytte til mange ulike kilder. Vi forventer at Telenor har et enda større fokus på ansvarlighet og dialog nå som lisensen er dratt i land. Det er nå det er alvor.

 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget