Bilde: Norges vei i Burma

Norges vei i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon  • 28. februar 2014

I morgen lander Børge Brende i Burma, som utenriksminister i en ny regjering. Det er en god anledning til å se det norske engasjementet med friskt blikk.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
28. februar 2014

Endringen i Burma de siste tre årene har vært inspirerende. Thein Seins regjering har levert reformer som må anerkjennes. Samtidig er det langt igjen før Burma er et demokrati. Militæret kan blokkerer endringer for å komme videre i reformprosessen, og grunnloven er et hinder for demokrati og fred. Norge og det internasjonale samfunnet spiller en sentral rolle i å bygge et reelt demokrati.

– Norge har gått i bresjen for å heve sanksjoner, slette gjeld, styrke myndighetenes kompetanse og støtte fredsprosessen myndighetene har initiert. Det viktig å dytte reformene i retning av et reelt demokrati, og ikke ende opp å styrke autoritære strukturer som har åpnet for business, sier Audun Aagre, daglig leder i Burmakomiteen.

Norges innsats for demokrati og menneskerettigheter siden 1990-tallet har en høy stjerne. Som leder av parlamentarikernettverket PD Burma var Børge Brende en aktiv bidragsyter i dette arbeidet, med sterkt engasjement for å løslate politiske fanger. På fem år er den norske burmapolitikken endret, og synet på Norge i Burma har endret seg tilsvarende. Norske myndigheters manglende vilje til å ta opp alvorlige menneskerettighetsbrudd er bekymringsverdig, ikke minst i de etniske delstatene. Oljefondets investering i et kontroversielt olje- og gassprosjekt har også bidratt negativt.

– I dag oppfattes Norge som det landet som går lengst i å støtte en regjering som ikke er demokratisk valgt. Jeg er overrasket over hvor utbredt denne holdningen er, og det virker som Norge nå skinner sterkere i regjeringskontorene i Naypyitaw enn hos den politisk opposisjon og etniske minoriteter. Det bør være et tankekors for en norsk utenriksminister, sier Aagre. 

Etter 50 års militærdiktatur er det nødvendig styrke myndighetenes kompetanse etter tiår med militærdiktatur, men det er minst like viktig å styrke et uavhengig og kritisk sivilt samfunn, og bidra med opplæring til politiske opposisjonspartier som ligger an til å vinne valget.

– Mange er bekymret for om den politiske opposisjonen er klar for regjeringsmakt. Partiene var inntil nylig ulovlige. Lederne har sittet fengslet i mer enn ti år. Selvsagt er de ikke klare. Men i et demokrati er det velgerne som bestemmer. Dersom valget blir fritt og rettferdig vil de trolig vinne. Spørsmålet er da hvordan Norge kan bidra til å bygge tilstrekkelig kompetanse, sier Aagre.

Norske myndigheter har gode relasjoner til burmesiske myndigheter, og er en døråpner for norsk næringsliv. Telenor har allerede fått lisens. Reformprosessen var motivert for å øke vestlige investeringer for å balansere Kinas politiske og økonomiske dominans.

– For det internasjonale samfunnet er det viktig å se på hvordan business kan drive frem politiske endringer. Dersom vesten stiller krav til hva slags endringer man forventer for å slippe løs investeringer, er det langt større sjanser for at politiske endringer faktisk vil skje, mener Aagre. 

Kontaktinformasjon:

Audun Aagre (Burma)
Mobil: +959450046400 (fra Burma: 09450046400)
Epost: audun@burma.no

Skype: aaagre1
Bilder: https://burma.box.com/s/3382fztdpty8d5jkt3fu

Harald Bøckman (Norge)
Telefon: 941 43 838
Epost: harald.bockman@sum.uio.no

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget