Bilde: Statoil i krevende farvann i Burma 
Kilde: Ole Jørgen Bratland - Statoil ASA

Statoil i krevende farvann i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Pressemelding • 26. mars 2014

Statoil har fått konsesjon på en dypvannsblokk i Burma og går dermed inn i en sektor forbundet med korrupsjon og grove brudd på menneskerettighetene.

Den norske Burmakomité
Pressemelding
26. mars 2014

Statoil har forpliktet seg til å gjennomføre en konsekvensutredning for miljø og sosiale forhold, samt å innhente 2D-seismikk for en første studieperiode på 2,5 år. Etter dette vil selskapene vurdere om de går videre i en letefase.

– Det er imperativt med varsomhet, sensitivitet og god forståelse av lokale forhold, ikke minst i en bransje som har vært en av de mest lukrative og korrupte, med alvorlige brudd på menneskerettighetene. Det vil ta tid å endre denne kulturen, og et norsk statseid selskap bør kunne garantere at de tar problemene på det største alvor og ikke bidrar negativt, sier Audun Aagre, daglig leder i Burmakomiteen.  

Tvangsflytting, tvangsarbeid, drap, voldtekt og landran er dokumentert i forbindelse med de kontroversielle Total- og Shwe-prosjektene på 1990- og 2010-tallet, hvor det norske oljefondet har investeringer. 

Norge har gått fra å være en av de sterkeste støttespillerne til demokrati og menneskerettigheter i Burma til å stå i første rekke for å støtte burmesiske myndigheters politiske veikart, hvor norsk næringsliv har vært en uttalt del av samhandlingen. Dagens konsesjon er i stor grad et resultat av et målrettet arbeid fra norske myndigheter, som var først ute med å heve sanksjoner, slette all statsgjeld og opprette normale forbindelser til en regjering som ikke er valgt, og som forfekter et disiplinert demokrati med militær kontroll.

– Det hviler et stort ansvar på norske myndigheter i Burma. Det er mulig at bortfall av alt press vil bidra positivt i reformprosessen, men det er like sannsynlig at det vil ha virke negativt. Burmesiske myndigheter har fått alt det de ønsket, og de har fått det lettere enn de selv trodde. De har ikke gitt avkall på makt og har så langt profitert på endringene. I denne situasjonen er god balansekunst mellom de ulike partene i Burma helt nødvendig, sier Aagre.

Et viktig motiv bak reformprosessen var å åpne for vestlige investeringer for å balansere Kinas innflytelse. Dette gir et potensielt sterk incentiv for å bidra til endringer. Hvordan norske statlige investeringer påvirker norsk støtte til sivilsamfunn og bidra til at den politiske opposisjonen får samme muligheter som det proxi-militære partiet gjenstår å se.

– Å forsvare statlige investeringer er en ting. Å arbeide for demokrati og menneskerettigheter er noe annet. Nå som Norge har fått betydelige økonomiske interesser å forsvare blir det interessant å se om vi som holder menneskerettighetsfanen høyt er villig til å si klart fra, og bruke kanalen opp mot burmesiske myndigheter, når det er nødvendig, sier Aagre.

Norge gjorde seg rike på smarte modeller for forvaltning av statlig eierskap. Burmesiske myndigheter har valgt å en modell som gir store inntekter på kort sikt, men lavere inntekter på lang sikt.

– Jeg håper virkelig at det er burmesere flest som får størst fordeler av inntektene fra gassressursene i Burma, og ikke en elite. Det samme kan sies om Statoils investeringer. Det gir en flau smak i munnen dersom størstedelen av inntektene ender i Norge, sier Audun Aagre.

Til informasjon:
Statoil har sammen med ConocoPhillips fått tildelt en dypvannsblokk i Bengalbukten, utenfor kysten av Burma. Blokk AD-10 utgjør mer enn 9,000 km2 og ligger omtrent 200 kilometer fra kysten på om lag 2000 meters dyp. Lisensen er tildelt Statoil og ConocoPhillips med 50 prosent eierandel hver og med Statoil som operatør.


Statoils pressemelding: Statoil tildelt leteareal utenfor kysten av Myanmar 

I USA er investorer som inngår kontrakt med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise eller investerer mer enn en halv million dollar i Burma pålagt årlig offentlig og konfidensiell rapportering om aktsomhetsvurderinger (due diligence) av arbeidstaker- og menneskerettigheter, korrupsjon, miljø og tilegnelse av land, samt rapportering om sikkerhetsorganisering og transaksjoner til myndighetene i Burma og væpnede grupper som kontrollerer land. Norske selskaper har ingen slik rapporteringsplikt.

Kontaktinformasjon:

Audun Aagre (Burma)

Daglig leder

Mobil: +959450046400

Epost: audun@burma.no

Skype: aaagre1

Bilder: https://burma.box.com/s/3382fztdpty8d5jkt3fu

Åse Sand

Informasjonsansvarlig

984 59 716

aase@burma.no

 

Harald Bøckman

Styreleder

941 43 838

harald.bockman@sum.uio.no

 

 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget