Bilde: På høy tid å revurdere norsk politikk i Burma 
Kilde: NLD Office

På høy tid å revurdere norsk politikk i Burma

Tips en venn  • Utskriftsversjon Norsk Burma-politikk • 05. september 2015

Aung San Suu Kyi kritiserer norske myndigheters engasjement i Burma i et intervju på NRK. Det bør utløse en grundig debatt og en revurdering av norsk interessepolitikk i Burma.

Pressemelding
5. september 2015
Den norske Burmakomité 

I et intervju sendt på NRK Lørdagsrevyen i kveld er Aung San Suu Kyi sterkt kritisk til norske myndigheters strategi i Burma. Norge har styrket en ikke-valgt burmesisk regjering og har, gjennom en ubalansert politisk støtte, svekket den demokratiske opposisjonen i sin kamp for et reelt demokrati. 

- Jeg tror den norske regjeringen er altfor optimistisk når det gjelder utviklingen her og har alltid vært altfor optimistiske siden valget i 2010, sier Aung San Suu Kyi til NRK.

Samtidig uttrykker fredsprisvinneren takknemlighet overfor det norske folk, for sterk støtte i mange vanskelige år under regimet. Den politiske opposisjonen har gjentatte ganger kritisert norske myndigheters politikk i Burma, og frykter at utenrikstjenesten legger større vekt på egne økonomiske interesser enn demokratisering. Det er stilt spørsmål om de egentlige motivene bak Norges engasjement i Burma, som til tross for snakk om menneskerettigheter, demokrati og fred, i liten grad er omsatt i handling.

– Det er beklagelig at norske myndigheter har stilt seg i en posisjon hvor Aung San Suu Kyi, fredsprisvinneren som satt 15 år i husarrest i kampen for demokrati, mener at Norge har bidratt til å styrke en ikke-valgt regjering på bekostning av den demokratiske opposisjonen. Jeg håper utspillet fører til en bred debatt om Norges strategi i Burma, og at Børge Brende gjør en ny vurdering av den norske politikken, sier Audun Aagre, daglig leder i Burmakomiteen.

Norge var først ute med å hylle reformprosessen i Burma, heve sanksjoner og slette all gjeld. Dette ble gjort etter Thein Seins regjering tiltrådte i 2011, hvor det militære partiet sikret makten i et valg preget av fusk, understøttet av en militær grunnlov som sikrer utstrakte politiske privilegier for militære ledere. Thein Sein var rangert som nummer fire i militærregimets hierarki, og fremstår mindre og mindre som den reformatoren han har blitt hyllet som. De siste månedene er studenter arrestert. Nasjonalistiske lover som forbyr ekteskap mellom ulike religioner er innført. Overgrepene i Rakhine-staten fortsetter. Partilederen Shwe Mann ble for noen uker siden avsatt i en væpnet aksjon. Presidenten har ansvaret. I tillegg har militæret stemt ned viktige grunnlovsendringer. 

– Norge har gjort mye bra. Norske organisasjoner gjør en god jobb, og vi mener norske selskaper, som Telenor, Statoil og SN Power, kan bidra til å sette en etisk standard. Den politiske forståelsen av motivene bak reformprosessen har imidlertid vært svak. Det internasjonale samfunnet hadde en unik mulighet til å påvirke demokratiseringen i riktig retning, på et tidspunkt da generalene var usikre på hvor mye de måtte kompromisse for å tiltrekke seg vestlige investeringer og heve sanksjonene, sier Aagre.

Norge valgte å gi avkall på alle politiske pressmidler, helt uten betingelser. Norske selskaper har riktignok fått sine kontrakter, mens burmesere føler de sitter igjen med lite avkastning i form av politiske rettigheter. 

- Norsk utenrikspolitikk er i endring, og synet på Norge som en støttespiller for demokrati utfordres. Det er på ingen måte for sent å legge om kursen, og det trenger ikke engang kompromittere norske næringsinteresser. Det viktigste er å gjenopprette den gode dialogen med opposisjonen, og at utenrikstjenesten er mer lydhøre for kritikk, sier Aagre. 

For mer bakgrunnsinformasjon og kommentarer:

Audun Aagre, daglig leder: 977 25 617, audun@burma.no.

Åse Sand, informasjonsansvarlig: 984 59 716, aase@burma.no.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget