Bilde: Valget er et veiskille 
Kilde: NLD Chairperson Office (Facebook)

Valget er et veiskille

Tips en venn  • Utskriftsversjon Pressemelding • 04. november 2015

Militæret og den pro-militære regjeringen har lovet et fritt og rettferdig valg 8. november og å respektere valgresultatet. Dersom de holder løftet vil valget bli historisk og for første gang på mer enn 50 år vil burmesere få velge sine politiske ledere.

Pressemelding
4. november 2015.
Den norske Burmakomité
 

– Vi må forvente at militæret og regjeringen holder løftene de har gitt velgerne og det internasjonale samfunnet, og at valget er fritt og rettferdig og at den lange overgangsperioden frem mot en ny regjering går ryddig for seg. Det kan bli første gang på mer enn 50 år at den militære elite vil måtte gi avkall på politisk makt. Det vil i så fall være historisk, sier daglig leder Audun Aagre. 

Valget gjelder 75 prosent av setene. Militæret er garantert en sterk politisk rolle gjennom grunnloven, som sikrer militæret 25 prosent av setene i parlamentet. Militæret har vetorett på forslag til endringer av grunnloven, som står i veien for demokrati og varig fred. I tillegg kontrollerer militæret tre viktige ministerier, som gjør at de har kontroll på forsvaret, politiet, immigrasjon og administrasjonssystemet i landet.

– Valget og overgangsperioden frem mot ny regjering i mars vil bli en viktig lakmustest på om Burma beveger seg i retning av demokrati eller går motsatt vei. Hvordan militæret vil forholde seg til en ny regjering, som forventes å bli dominert av NLD, vil være avgjørende. Det er viktig at det internasjonale samfunnet har klart definerte forventninger til at militæret holder sine løfter, og er villige til å bruke politiske virkemidler dersom folkets vilje blir underkjent, understreker Aagre. 

Valgkampen har vært preget av flere uregelmessigheter. Det pro-militære regjeringspartiet har aktivt brukt nasjonalismen i valgkampen. Valgkommisjonen har hindret svært mange fra etniske og religiøse grupper fra å delta i valget og avviste de fleste muslimske kandidatene. Samtidig er det store avvik i velgerlistene, hvor det er påvist mellom 30-80 prosent feil i de ulike valgkretsene, som betyr at mellom 30-80 prosent i verste fall ikke får avgi stemme på valgdagene. Valgkommisjonen, som ledes av Tin Aye, en tidligere general, har uttalt at han kun garanterer for at 30 prosent av navnene er korrekt. 

– Det bør være i alles interesse at valget avholdes på en måte som gjør at burmeserne har tillit til at valgresultatet samsvarer med avgitte stemmer. Det er over 40 000 stemmelokaler i Burma, og det er svært viktig at lokale og internasjonale observatører går grundig til verks i å avdekke eventuelle uregelmessigheter, sier Aagre.

Kontakt:

Audun Aagre, daglig leder (i Burma fra 5.11, tilgjengelig i dag før kl. 13.30). Mobil Norge: +47 977 25 617. Mobil Burma: +95 9 450046400. Epost: audun@burma.no, Skype: aaagre1, Facebook: facebook.com/aaagre. Bilde: https://burma.box.com/s/pxx98wxwhjlpiww6picb 

Åse Sand, informasjonsansvarlig.
Mobil: 984 59 716, epost: aase@burma.no

Harald Bøckman, styreleder.
Mobil: 941 43 838, arbeid: 22 85 89 54, epost: l.h.bockman@sum.uio.no.

Kristian Stokke, styremedlem, forsker på Burma og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
Mobil: 970 14 168, arbeid: 22 85 52 42, epost: kristian.stokke@sosgeo.uio.no.

 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget