Bilde: Blir Aung San Suu Kyi president? 
Kilde: Kalmayt Media

Blir Aung San Suu Kyi president?

Tips en venn  • Utskriftsversjon Aung San Suu Kyi • 15. februar 2016

Kan Aung San Suu Kyi bli president i Burma? Selvsagt. Er det opp til henne? Overhode ikke, skriver Audun Aagre, daglig leder, i et innlegg i VG.

Innlegget stod på trykk i VG 15. februar 2016. 
En lengre versjon er tilgjengelig på audunaagre.com

Aung San Suu Kyi og National League for Democracy (NLD) vant valget i Burma med overveldende flertall. Selv etter at militæret har inntatt sine reserverte plasser i Nasjonalforsamlingen, sitter NLD med flertall. Det sikrer regjeringsmakt og presidenten. Det store spørsmålet er om fredsprisvinneren fra 1991 kan bli president? Det er festtid for mer enn mindre treffsikre politiske analytikere. Hva er status? Først: Det er ingen tvil om at burmesiske velgere ønsker Aung San Suu Kyi som president. De stemte i større grad på henne enn på NLD. Det er ingen tvil om at partiet har en klar strategi for å oppfylle velgernes ønske. Og det er ingen tvil om at militæret har vetorett mot å endre grunnlovens paragraf 59F, som altså blokkerer fredsprisvinneren å blir president. Slik sett er intet nytt under solen. Folket ønsker Aung San Suu Kyi som president. Militæret bestemmer.

Det som har skapt fart i spekulasjonene er flere møter mellom Aung San Suu Kyi og hærsjefen. Han har vetorett og sitter på nøkkelen. Dersom militæret går med på å endre 59F vil Aung San Suu Kyi bli president, men vil de det? Både militærets propagandaavis og høytstående militære tjenestemenn har slått fast at det er uaktuelt å endre grunnloven, som også er på linje med hærsjefens uttalelser før valget. Kilder i det burmesiske utenriksdepartementet slår fast at man ikke skal undervurdere kraften i hatretorikken mot Aung San Suu Kyi som militæret har tatt næring av i et kvart århundre. 

Det er riktignok en teoretisk mulighet for at NLD kan ta styringen, og omgå militærets vetorett ved å suspendere grunnlovsparagrafen, noe det er juridisk grunnlag for, men som vil være et svært risikabelt spill overfor militæret. Aung San Suu Kyi har stått foran geværmunningene tidligere, men det er utvilsomt best for alle parter om militæret og NLD finner et akseptabelt kompromiss om den videre reformprosessen. Dersom 59F blir stående vil NLD velge en president som verken i Burma eller internasjonalt anses som landets viktigste leder. Om ikke annet vil det gi mange fornøyelige dilemmaer og ufrivillig komikk i utenrikstjenestenes protokollavdelinger.

Så hvem blir president i Burma? Det er et helt åpent. Det vi vet er at nominasjonsprosessen skal opp i parlamentet fra 17. mars, og at et overveldende flertall av burmesiske velgere foretrekker Aung San Suu Kyi som landets president de neste fem årene. 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget