Bilde: Uenighet om norsk retning på bistand til Myanmar 
Kilde: Karen Environmental and Social Action Network.

Uenighet om norsk retning på bistand til Myanmar

Tips en venn  • Utskriftsversjon SN Power, vannkraft • 11. november 2016

I statsbudsjettet 2017 heter det at Myanmar er et post-konfliktland. Definisjonen kan gi en vridning i den norske støtten som kan være uheldig for fredsprosessen i landet, hevder Burmakomiteen, og viser til SN Powers prosjekt i Shan-staten. SN Power deler ikke denne oppfatningen og svarer på kritikken.

En rekke aktører med kjennskap til Burma/Myanmar reagerer på at regjeringen omtaler Myanmar som et konfliktland i statsbudsjettet, basert på at konflikt har eskalert etter reformprosessen startet, særlig i Kachin- og Shan-staten i nord hvor krig har ført til over 100 000 internt fordrevne. I en kronikk i Bistandsaktuelt, Myanmar: Definisjonens makt og den vanskelige freden, peker de på at en slik definisjon passer norske interesser og tilrettelegger for næringsutvikling i etniske stater hvor landets rike og attraktive ressurser ligger. Kronikkforfatterne frykter at norske investeringer kan gjøre mer skade enn gavn uten konfliktsensitivitet og svært god kjennskap til lokale forhold, og trekker fram SN Powers planer om vannkraft i Shan-staten som eksempel. Shan-organisasjoner er sterke motstandere av dette og flere andre damprosjekter på samme elv.   

SN Power er uenig i kritikken og administrerende direktør Torger Lien sier i et tilsvar at etter deres vurdering er "næringsutvikling og særlig kraftforsyning er noe av det viktigste for vekst og stabilitet i Myanmar." Fra deres side er prosjektet, Middle Yeywa, et godt prosjekt uten store miljømessige konsekvenser. Ifølge SN Power har selskapet gjennom konsultasjoner fått i hovedsak positive tilbakemeldinger.

En rekke shan-organisasjoner har derimot uttrykt stor motstand mot damprosjektet. De utga rapporten Save the Namtu River i mars i år. I mai sendte de et åpent brev til Aung San Suu Kyi hvor de oppfordret henne til å stanse Middle Yeywa-prosjektet inntil det foreligger en endelig avtale i fredsprosessen med enighet om blant annet kontroll over og forvaltning av naturressurser. Kontroll over de rike naturressursene i de etniske statene er en hovedårsak til mange av konflikter mellom militæret og etniske væpnede grupper, og investeringer kan derfor blir drivere for konflikt. 

Shan-organisasjonene har flere kritiske punkter til SN Powers for-undersøkelse for prosjektet: 

1   Ingen vurdering av pågående konflikt i Shan-staten, og hvordan prosjektet kan påvirke eller bli påvirket av konflikten.

2   Ingen vurdering av de kumulative konsekvensene av kaskaden av fem dammer på Namtu-elven, som vil endre elvens økologi og dermed få store konsekvenser for de som lever langs elven. 

3   Organisasjonene er uenige i påstanden om at lokalbefolkningen er generelt positive til prosjektet. Ifølge egne intervjuer med lokale hadde de fått mangelfull informasjon og ikke blitt spurt om de mener.

4   Potensiell risiko for jordskjelv er ikke nevnt, til tross for at den planlagte dammen vil ligge over eller veldig nært til bruddlinjen for Burmas største jordskjelv i 1912.

Dagbladet fulgte opp saken i juni i år og Lien erkjente overfor avisen at konflikt er en risikofaktor SN Power må vurdere, samtidig som han sa at politiske uenigheter har lite med vannkraft å gjøre. 

- Det er mange konflikter i Myanmar. Hvis landet skal ha utvikling trenger det energi. Det vil være synd om all utvikling skal stanse inntil det foreligger en fullstendig politisk løsning på alle konflikter, sa Lien til Dagbladet. 

Burmakomiteen arrangerte et seminar tidligere denne uken, Hydropower in Myanmar: clean energy provider or conflict driver?. Vi kommenterte der at det er bra Lien anerkjenner konflikt som en risikofaktor, men hans uttalelser tyder likevel ikke på stor grad av konfliktsensitivitet og forståelse for hvordan investeringer kan negativt påvirke pågående konflikt og dermed fredsprosessen i Myanmar. Det siste innlegget til Lien sier heller ingen ting om dette viktige kritikkpunktet fra shan-organisasjonene. 

Disse organisasjonene er:
Shan State Farmers’ Network                        
Shan Sapawa Environmental Organisation
Shan Human Rights Foundation 

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget