Den norske Burmakomité

Den norske Burmakomités hovedformål er å fremme demokratisk utvikling i Burma. Dette gjøres gjennom støtte til prosjekter i Burma og burmesere i eksil, samt opplysnings- og pådriverarbeid i Norge. NBK skal være et ressurs- og kompetansesenter i Norge.

Vi arbeider for å fremme demokratisk utvikling i Burma ved å:

  • gi økonomisk støtte til burmesiske prosjekter som faller innunder NBKs retningslinjer for tildeling av støtte (se nedenunder).
  • arbeide for å øke bevisstheten om situasjonen i Burma i Norge.

NBK er ikke en medlemsorganisasjon, men en komité bestående av medlemmer med både Burma- og annen relevant fagkompetanse. NBK mottar årlig støtte fra Utenriksdepartementet, og denne støtten kanaliseres i all hovedsak til organisasjoner og grupper som fremmer demokratisk utvikling i Burma. Våre hovedområder for støtte er demokrati, menneskerettigheter, forsoning, likestilling og media. I tillegg mottar vi støtte fra Norad til vår informasjonsvirksomhet.

NBKs retningslinjer for tildeling av støtte er:

  • Prosjektene må være ikke-voldelige
  • NBK prioriterer prosjekter som er inter-etniske
  • NBK prioriterer prosjekter som er initiert av burmesere med tilknytning til demokratibevegelsen.
  • Støtte til internasjonale organisasjoner faller utenfor vårt mandat.

Tips en venn

X

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget