Demokratiprosessen

Bilde: Vil øke etniske spenninger 
Kilde: Free Burma Rangers

Vil øke etniske spenninger

Folketelling • 24. februar 2014

Kritikken mot den planlagte folketellingen øker. Folketellingen risikerer å fyre opp etniske spenninger i en tid hvor fredsforhandlingene mellom etniske grupper og myndigheter er avhengig av at partene klarer å bygge tillit, mener Transnational Institute.

Bilde: Advarer mot folketellingen

Advarer mot folketellingen

Folketelling • 12. februar 2014

Den planlagte folketellingen i mars/april er unødvendig komplisert og risikerer å forsterke konflikter særlig relatert til religion og etnisitet. Den bør endres til kun å gjelde nødvendige demografiske spørsmål, mener International Crisis Group.

Bilde: Vil folketellingen bidra til fred? 
Kilde: Vibeke Hermanrud.

Vil folketellingen bidra til fred?

Folketelling • 12. februar 2014

Burma skal i mars/april i år gjennomføre den første folketellingen på 30 år. Det kan gi nyttig data. Samtidig er det en sterk mistillit blant burmesere til myndighetenes intensjoner. Utfordringene blir diskutert i denne briefen fra PRIO.

Bilde: Håp om løsning for Burmas konflikter? 
Kilde: Karen Information Centre

Håp om løsning for Burmas konflikter?

Etniske grupper • 30. november 2011

Konflikter med etniske grupper gjennom flere tiår er myndighetenes største utfordring i Burma. Nå har presidenten fremmet et modig initiativ for fred som gir håp, ifølge en ny rapport fra Int. Crisis Group.

Bilde: Rapport: Store reformer i gang 
Kilde: Marte Graff Jenssen

Rapport: Store reformer i gang

Demokratiprosessen • 22. september 2011

Det har skjedd store endringer i Burma etter valget. Mange fundamentale endringer gjenstår, men Vesten må ikke bremse prosessen ved å være for forsiktig i sin respons, mener International Crisis Group.

Bilde: Etniske grupper må få mer innflytelse 
Kilde: Tom Kramer

Etniske grupper må få mer innflytelse

Etniske grupper • 27. mai 2011

Økt selvbestemmelse for etniske grupper og forhandlinger med væpnede grupper er avgjørende for fred og en positiv utvikling i Burma, ifølge ny rapport fra TNI - BCN.

Bilde: Burmas framtid avhenger av etniske løsninger 
Kilde: Transnational Institute.

Burmas framtid avhenger av etniske løsninger

Etniske grupper • 28. mars 2011

Rettferdige løsninger for Burmas problemer må involvere en avslutning på langvarige konflikter mellom staten og etniske grupper, ifølge rapporten "Burma's Longest War" fra Transnational Institute.

Bilde: Endret landskap i Burma etter valget 
Kilde: Vibeke Hermanrud

Endret landskap i Burma etter valget

Valget 2010 • 07. mars 2011

Valget vil ikke føre til endringer på kort sikt, men har skapt et annet politisk landskap som kan gi endringer på lang sikt. Men da må Vesten heve sanksjonene, ifølge International Crisis Group.

Bilde: Burma Briefing: Election 2010

Burma Briefing: Election 2010

13. august 2010

Briefingen "Burma's transition to civilian dictatorship" gjennomgår hvorfor juntaens valg 7. november ikke vil føre til politiske løsninger i Burma og hvorfor det internasjonale samfunn fortsatt må jobbe for en trepartsdialog. Burma Campaign UK (pdf).

Bilde: Kritikkverdig valg, men en mulighet for Burma 
Kilde: Marte Graff Jenssen

Kritikkverdig valg, men en mulighet for Burma

Valget 2010 • 27. mai 2010

Juntaens valg er kritikkverdig, men det vil medføre et politisk skifte som kan være den beste muligheten i en generasjon til å forandre landets retning, ifølge en briefing fra Int Crisis Group.

Bilde: Valget og menneskerettigheter 
Kilde: Tom Kramer

Valget og menneskerettigheter

11. mai 2010

Regimet i Burma signaliserer ingen stans av forbrytelser mot sivile til tross for planer om valg. Det internasjonale samfunn må gå inn for en undersøkelseskommisjon, understreker Amnesty Int. i en briefing. Amnesty Int (doc).

Bilde: Eksilbevegelsen om valget 2010

Eksilbevegelsen om valget 2010

Av Nasjonal liga for demokrati med flere • 13. mars 2010

I dette bakgrunnsdokumentet blir det gjort rede for problemene ved valget og grunnloven fra 2008, og hva som må til for nasjonal forsoning. De viktigste organisasjonene i den burmesiske eksilbevegelsen har forfattet dokumentet. 2010 Elections: Stealing Democracy (doc).

Bilde: Opposisjon i et undertrykkende regime

Opposisjon i et undertrykkende regime

Av Kine Nordstokkå • 24. november 2009

En ny masteroppgave tar for seg hvordan opposisjonen i Burma manøvrerer på innsiden og utsiden av restriksjoner og begrensninger i et undertrykkende regime. "Patterns of Protest in Burma" (pdf).

Bilde: Politisk overlevelse i et undertrykkende regime

Politisk overlevelse i et undertrykkende regime

01. oktober 2009

Masteroppgaven "Patterns of Protest in Burma" av Kine Nordstokkaa ser på hvordan den politiske opposisjonen i Burma manøvrerer innenfor og utenfor begrensningene som militærdiktaturet legger på den og dens strategier for å fremme demokrati og politisk aktivitet innenfor et undertrykkende regime. Masteroppgave (pdf).

Bilde: Politiske fanger må løslates før valget 
Kilde: Vbeke Hermanrud

Politiske fanger må løslates før valget

Rapport / Kampanje • 16. september 2009

Valget i 2010 vil være uten troverdighet hvis ikke Burmas politiske fanger løslates først, understreker Human Rights Watch i en ny rapport, som markerer starten på kampanjen "2100 by 2010". Human Rights Watch.

Bilde: Rapport: Mot valget i Burma 
Kilde: Marte Graff Jenssen.

Rapport: Mot valget i Burma

Rapport • 20. august 2009

Det kontroversielle valget i 2010 innebærer en mulighet for forandring som ikke bør ødelegges, hevdes i en ny rapport fra International Crisis Group.

Bilde: Våpenhvile har gitt verken krig eller fred 
Kilde: Tom Kramer

Våpenhvile har gitt verken krig eller fred

Demokrati, etniske grupper • 04. august 2009

Rapporten "Neither War nor Peace" fra Transnational Institute ser på våpenhvileavtalene mellom juntaen og væpnede etniske motstandsgrupper. Forfatteren mener en løsning på etniske konflikter er helt sentralt for en langvarig politisk løsning i Burma, men at dette har kommet i bakgrunnen av opposisjonens kamp ledet av Aung San Suu Kyi. Rapport.

Bilde: - Neither Free Nor Fair 
Kilde: Democratic Voice of Burma

- Neither Free Nor Fair

30. mai 2008

The Public International Law & Policy Group har i rapporten "Burmese Constitutional Referendum: Neither Free Nor Fair" sammenlignet burmesiske og internasjonale valgstandarder i forbindelse med folkeavstemningen om grunnlov. Last ned (pdf).

Referendum Watch 2

12. mai 2008

Rapporten er den andre i en serie som the Burma Fund UN Office gir ut under overskriften Referendum Watch - Monitoring the SPDC's Referendum in Burma før og etter folkeavstemningen om ny grunnlov 10. mai 2008. Last ned (pdf).

Bilde: Referendum Watch 1

Referendum Watch 1

21. april 2008

Rapporten er den første i en serie som the Burma Fund UN Office gir ut under overskriften Referendum Watch - Monitoring the SPDC's Referendum in Burma før og etter folkeavstemningen om ny grunnlov 10. mai 2008. Last ned (pdf).

Grundig rapport om Safranrevolusjonen

10. mars 2008

Eksilregjeringen NCGUB har kommet med en grundig 190-siders rapport om hva som skjedde under høstens safranrevolusjon: "Bullets in the Alms Bowl". I rapporten beskrives juntaens brutale reaksjon på høstens store opprør i Burma på en grundig og veldokumentert måte. NCGUB (pdf).

NCGUBs oppsummering av situasjonen i Burma

13. desember 2007

Eksilregjeringen, National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), har oppsummert de siste måneders hendelser i denne tilstandsrapporten. NCGUB (pdf).

Ny bok om den burmesiske studentbevegelsen

13. april 2007

"88 Years History of Burmese Students' Movement" er den første boken som forteller historien om studentbevegelsen i Burma. Forfatter er studentaktivisten Aung Tun. Last ned (pdf).

Speaking Truth to Power

15. desember 2005

Heftet gir en introduksjon til de ikke-voldelige metodene osm brukes i Burma for å vise sin motstand mot regimet. Utgitt av Non Violence International. Gå til.

The Activities of the NLD and the domestic opposition

06. januar 2005

Rapport om National League for Democracy og den demokratiske bevegelsen i Burma, skrevet av eksilorganisasjonen National Council of the Union of Burma. Gå til.

Supporting Burma/Myanmar's National Reconciliation Process

01. januar 2005

Burma-ekspertene Morten Pedersen og Robert Taylor har skrevet en uavhengig rapport, på oppdrag for Europakommisjonen, om utfordringer og muligheter for den nasjonale forsoningsprosesssen i Burma. De mener EU kan og bør spille en aktiv rolle i denne prosessen. I korthet konkluderer Pedersen og Taylor med at må fokusere på å bygge opp et sivilt samfunn i stedet for å forsøke å rydde militærregimet av banen. Det viktigste virkemidlet for å oppnå dette er en styrket økonomi. Forfatterne er ikke for sanksjoner. Rapporten er omstridt, se kommentarer fra eksilregjeringen og menneskerettighetsgruppen Altsean. Gå til.

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget