Barn

Bilde: Overgrep mot barn i konfliktsone 
Kilde: White Orchid Press

Overgrep mot barn i konfliktsone

Barns rettigheter • 17. januar 2012

Ifølge en ny rapport er det dokumentert barnearbeid, barnesoldater og seksuelle overgrep mot barn i et konfliktområde i sørlige Burma i nærheten av Dawei dyphavnsprosjekt. Women and Child Rights Project.

Bilde: Ingen barndom 
Kilde: Marte Graff Jenssen

Ingen barndom

Barn • 09. april 2010

"Displaced Childhoods" er den første rapporten som dokumenterer erfaringer til internt fordrevne barn og måler det mot Burmas ansvar ifølge egne og internasjonale lover. Rapport.

Bilde: Fortsatt verdens høyeste antall barnesoldater 
Kilde: White Orchid Press

Fortsatt verdens høyeste antall barnesoldater

Menneskerettigheter • 21. mai 2008

Burma topper fortsatt listen over land som bruker barn som soldater. Det viser Child Soldiers report 2008, som kom ut i dag. Gå til.

The State of the World's Children 2008

24. januar 2008

I Asia har bare Afganistan høyere barnedødelighet enn Burma ifølge UNICEFs årlige rapport "The State of the World's Children". Over 400 barn dør daglig. UNICEF (pdf).

Child Soldiers Global Report 2004

17. november 2004

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers utgir en global rapport om barnesoldater hvert tredje år. Denne rapporten dekker perioden april 2001-mars 2004. I Burmas tilfelle har både FN, nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner dokumentert at barn blir tvangsrekruttert til hæren, til tross for at burmesiske myndigheter hevder at tjenestegjøring i hæren er frivillig. CSUCS (nettside).

Child Soldier Use 2003

01. januar 2004

En briefing til FNs sikkerhetsråds debatt om barn og væpnede konflikter. 18 av verdens land har barnesoldater viser denne rapporten fra CSUCS, som består av Human Rights Watch, Amnesty International og seks andre uavhengige organisasjoner. Både nasjonale militærstyrker og opprørsgrupper bruker barn i kamp. Til tross for at FN tydelig redegjør for hvilke land dette gjelder fortsetter rekrutteringen av barnesoldater jorden rundt. For eksempel har Burma 70 000 barnsoldater og Colombia 11 000. Rapporten er en briefing til FNs åpne debatt om temaet 20. januar 2004. CSUCS (nettside).

Nettsiden støttes av Norad | Design: Ingrid Apollon | Publiseringssystem fra Noop | Toppfoto: Simen Myrberget