Skjul bilderTilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Valg uten opposisjon"

Bilde: Valg uten opposisjon

Valg uten opposisjon


Det internasjonale samfunn har ikke lyktes med å få gjennom krav om et demokratisk valg. Tvert i mot har militærjuntaen iverksatt en rekke restriksjoner for å unngå gjentakelse av valget i 1990 da Aung San Suu Kyis parti, Den nasjonale liga for demokrati (NLD), vant en overlegen valgseier. Som kjent aksepterte aldri juntaen resultatet. NLD boikotter dette valget.

- Mange land, deriblant Norge, ser på valget som en mulighet for politisk endring i Burma. Vi vil advare sterkt mot å omfavne valget. Det såkalte valget vil skje uten opposisjon, ytringsfrihet og fri presse og vil ikke bidra til en politisk løsning på konflikter mellom etniske grupper og juntaen. Det vil heller ikke stanse brudd på menneskerettighetene. Den reelle opposisjonen sitter i fengsel og NLD er forbudt, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Det er god grunn til å være bekymret over gjennomføringen av valget. Folkeavstemmingen over dagens gjeldende grunnlov ble gjennomført i 2008 med vold, trusler og tvang, hvor 92 prosent stemte for grunnloven, ifølge juntaen.

- Juntaen har tatt kontroll over prosessen og dette kan derfor knapt kalles et valg. Vi har ingen indikasjoner på at valget vil føre til politiske endringer, men det er svært viktig at det internasjonale samfunn følger nøye med på gjennomføringen av valget og utviklingen i Burma i etterkant, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Kontakt:
Inger Lise Husøy, daglig leder, Den norske Burmakomité, mobil: 97 97 83 83.

Annen informasjon:
Briefing: Burma's transition to civilian dictatorship, Burma Campaign UK
- Valget blir bare en parantes i Burma's historie, Aftenposten
Burma: Escalate International Pressure Ahead of November 7 Polls, Human Rights Watch 
Election date announced, Democratic Voice of Burma
Burma sets 7 November date for first poll in 20 years, BBC News
Burma sets 7 November date for election, The GuardianUtskrift fra http://www.burma.no/Artikler/4415.html - 19.05.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo