Skjul bilderTilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Økt norsk engasjement gir økt politisk ansvar"

Bilde: Økt norsk engasjement gir økt politisk ansvar

Økt norsk engasjement gir økt politisk ansvar


Pressemelding
26. november 2014
Den norske Burmakomité
 

– Vi ønsker kongeparet hjertelig velkommen til et av verdens vakreste og samtidig mest vanskjøttede land. Kongefamilien spilte en sentral rolle i vår egen selvstendighetskamp i 1905 og under krigen på 1940-tallet. Få kjenner verdien av frihet bedre. Norge har i mange år kjempet for demokratiske verdier i Burma. Det er noe vi bør fortsette med, sier Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Norges relasjon til Burma går tilbake til 1991, da Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris. Burmakomiteen ble etablert en måned senere, og var med på å etablere radiostasjonen Democratic Voice of Burma, og ga samtidig støtte til den burmesiske eksilregjeringen. I 2012 besøkte Aung San Suu Kyi Norge, som et av de første landene hun besøkte etter 15 år i husarrest, for å takke for støtten. Fredsprisvinneren ble hyllet av titusener av nordmenn i Oslo og Bergen. De siste årene har norske myndigheter lagt om politikken, og er nå blant de sterkeste støttespillerne til den burmesiske regjeringen, og hylles av presidenten og hærsjefen for sitt konstruktive engasjement, mens Aung San Suu Kyi uttrykker sterk bekymring over utviklingen. 

– Norges kursendring er i ferd med å endre synet på Norge i Burma, og spesielt blant den demokratiske opposisjonen. Dette er et tankekors som statsrådene og kongefamilien bør ta med seg i bagasjen. Børge Brende var leder av parlamentarikernettverket PD-Burma, og er godt posisjonert for å bedre de diplomatiske forbindelsene til opposisjonen. Norske investeringer er langsiktige, og det bør norsk utenrikspolitikk også være, sier Aagre. 

Det kongelige statsbesøket signaliserer norske myndigheters målsetning om å styrke samarbeidet med Burma ytterligere, og at norske investeringer er en sentral del av dette. Burma er et av regjeringens tolv fokusland i bistandspolitikken, hvor næringsutvikling og menneskerettigheter er to av de prioriterte områdene, som ofte er i konflikt. Naturressurser i Burma er hovedsakelig lokalisert i de etniske delstatene, og jakten på olje, gass, tømmer, mineraler og vannkraft har resultert i sivile overgrep gjennom flere tiår. Investeringer i de etniske delstatene før det foreligger en politisk løsning vil utgjøre en betydelig risiko, både for norske selskaper og lokalbefolkningen.

- Vi opplever at norske selskaper så langt har gjort mye riktig i Burma. Et lokalt næringsliv er avgjørende for et lands utvikling, og må overvåkes av et uavhengig sivilsamfunn. Internasjonale investeringer må følges av både internasjonale og nasjonale aktører. En kultur for ansvarlig næringsliv oppstår først når uansvarlighet ikke lønner seg, sier Aagre. 

Ansvarlighet i Burma handler om mer enn næringsliv. Regjeringen i Burma er ikke demokratisk valgt. Militæret har politiske fullmakter, og en ytterst problematisk grunnlov hindrer folket i å velge sine ledere. Politisk press må til for understøtte demokratiet majoriteten av velgerne åpenbart ønsker seg. Norske myndigheters tette bånd til den burmesiske regjeringen, og vår historiske rolle, gir et spesielt ansvar.

- Norske diplomater har vært dyktige i å etablere kontakt med regimet, men har ikke lykkes like godt med å opprettholde den gode relasjonen til demokratibevegelsen. Vi har stor tro på at Børge Brende kan endre på dette inntrykket, og skape en bedre balanse i den norske støtten. Vi tror dette også tjener norske interesser på lang sikt, sier Aagre

Den norske Burmakomité har sendt et brev til Kongeparet hvor vi viser til Norges lange engasjement i Burma og behovet for å styrke relasjonen til den demokratiske opposisjonen, som opplever å ha kommet i skyggen av myndighetene i Naypyidaw: 

Burmesere i Norge har også sendt et brev hvor de oppfordrer Kongeparet til å ta opp drapet på journalisten Aung Kyaw Naing, kjent som Par Gyi, med burmesiske myndigheter. De oppfordrer også norske myndigheter til å revurdere støtten til Burma. Burmesere i Norge har også kommet med en felles erklæring om at dette ikke er tiden for norske investeringer. De frykter at norske selskaper vil bidra til å styrke en udemokratisk valgt regjering hvor militæret fortsatt har makten. 

Kontakt:

Audun Aagre, daglig leder. 977 25 617. audun@burma.no.
Mobil (Burma): +959450046400. Skype: aaagre1.
Aagre vil være i Burma under kongebesøket.

Åse Sand, informasjonsansvarlig: 98 45 97 16, aase@burma.no

Harald Bøckman, styreleder: 941 43 838, harald.bockman@sum.uio.no.

Pressebilder: https://burma.box.com/s/3382fztdpty8d5jkt3fu.

 Utskrift fra http://www.burma.no/Artikler/6365.html - 19.05.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo