Tilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Vårt arbeid"

Vårt arbeid

Den norske Burmakomité sitt hovedmål er å bidra til bærekraftige demokratiske endringer og varig fred i Burma, gjennom prosjektvirksomhet i Burma, samt informasjon- og påvirkningsarbeid i Norge.

Myndighetenes reformarbeid må anerkjennes. Samtidig er det langt igjen til et demokratisk samfunn. Endringene i Burma er toppstyrt, og forankret i en strategi om et disiplinert demokrati, definert av det tidligere militærregimet. Det er viktig å balansere toppstyrte reformer med endringer nedenfra. NBK ønsker å bidra til et kritisk og uavhengig sivilsamfunn, slik at burmesere får økt mulighet til å påvirke prosessen i positiv retning selv, samtidig som det vil gi reformene en bredere forankring.

Vår styrke er at vi har en lang historie i Burma, og at vi har jobbet med Burma i en periode hvor andre norske organisasjonene ikke hadde tilgang. Gjennom 20 år har vi vært den viktigste norske støttespilleren for demokratibevegelsen i Norge. Dette gir oss en legitimitet og mulighet til å være brobygger og fremme dialog fra en annen vinkel enn andre norske organisasjoner. For mange burmesere er denne legitimiteten viktig. NBK har flere partnere og støtter i tillegg 15-20 prosjekter gjennom vårt småpottfond. Eksempler på partnere vi har  støttet gjennom flere år:

Women ́s League of Burma (WLB)
WLB er den største kvinnelige rettighetsorganisasjonen i Burma og består av 13 kvinneorganisasjoner fra ulike etniske delstater. Disse arbeider for å styrke kvinners rettigheter i Burma. WLB har operert fra eksil i Thailand i mange år, men har etter reformene startet flere prosjekter i Burma. Organisasjonens visjon er å etablere én sterk kvinneorganisasjon for alle etniske grupper, inkludert det burmanske flertallet. WLB har allerede opprettet tre kvinnesentre i landet og flere er under planlegging. 

WLB er en veletablert organisasjon som legger FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet til grunn for sitt arbeid. Organisasjonen har gjort mye for å synliggjøre konsekvenser av konflikt for kvinner og barn i Burma, WLB er en betydningsfull aktør i fredsprosessen i de etniske delstatene og gjør en svært viktig jobb for å fremme økt kvinnelig deltage, både i fredsprosessen og politisk ledelse

Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
HURFOM har vært NBKs partner siden 2002, og har frem til nå koordinert prosjektene fra Thailand. På bakgrunn av den positive utviklingen i Burma, etablerte HURFOM, mot slutten av 2011 organisasjonen i Mawlamyine i Mon-staten.

Det er stor forskjell på sivilsamfunnets spillerom i Yangon og i de etniske delstatene. De regionale parlamentene har foreløpig svært liten makt, og de regionale hærsjefene har stor innflytelse i de etniske delstatene. NBKs støtte bidrar til å styrke sivilsamfunnet i Mon-staten, gjennom økt bevissthet rundt rettigheter, politiske forhold og effektiv organisasjonsdrift. Dette er grunnleggende for at sivilsamfunnet kan spille en viktig rolle i demokratiseringsprosessen i Mon-staten og i landet.


Ønsker du å støtte vårt arbeid? Les mer herUtskrift fra http://www.burma.no/Om_oss/V__re_partnere/index.html - 19.05.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo