Tilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Den norske Burmakomité"

Den norske Burmakomité

Den norske Burmakomités hovedformål er å fremme demokratisk utvikling i Burma. Dette gjøres gjennom støtte til prosjekter i Burma og burmesere i eksil, samt opplysnings- og pådriverarbeid i Norge. NBK skal være et ressurs- og kompetansesenter i Norge.

Vi arbeider for å fremme demokratisk utvikling i Burma ved å:

NBK er ikke en medlemsorganisasjon, men en komité bestående av medlemmer med både Burma- og annen relevant fagkompetanse. NBK mottar årlig støtte fra Utenriksdepartementet, og denne støtten kanaliseres i all hovedsak til organisasjoner og grupper som fremmer demokratisk utvikling i Burma. Våre hovedområder for støtte er demokrati, menneskerettigheter, forsoning, likestilling og media. I tillegg mottar vi støtte fra Norad til vår informasjonsvirksomhet.

NBKs retningslinjer for tildeling av støtte er:Utskrift fra http://www.burma.no/Om_oss/index.html - 03.07.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo